Søk høyere yrkesfaglig utdanning!

Bilde
Samordna opptak

Du søker på studieplasser til Fagskolen Oslo via Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april 2024

På samordnaopptak.no og utdanning.no kan du lese mer om fagskoler og hvordan du søker.

Utdanningene er godkjent av NOKUT, og studenter er dermed berettiget lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Slik søker du!