Smittevernveileder studenter

Smittevernveilederen setter deg inn smitteverntiltakene. Husk at dine smitteverntiltak har stor betydning for dine medstudenter, undervisere og veiledere, studenter og kollegaer. Kanskje har du noen hjemme som krever at du tar ansvar? Vi er mange, og noen av oss er mer sårbare enn andre. Vi oppfordrer sterkt til at du går gjennom veilederen.
Videofil

Vi har et lynkurs i smittevern. Se gjennom filmen som tar deg gjennom de viktigste smitteverntiltakene ved Fagskolen. Alle studenter anmodes sterkt til å se gjennom lynkurset i smittevern før studiestart høsten 2021. 

Presiseringer fra FHI:

  • Det bør fortsatt legges til rette for at alle kan holde minst én meters avstand i lokaler der man ikke gjennomfører undervisning (lesesaler, kantine, fellesarealer).
  • På trinn 4 i gjenåpningsplanen kan avstandsanbefalingen fravikes under selve undervisningen, slik at universitetene og høyskolene kan planlegge for tilnærmet normal undervisning.
  • For de som er beskyttet kan avstandsanbefalingen fravikes under selve undervisningen.
  • De som er beskyttet trenger heller ikke i andre sammenhenger å holde avstand til andre, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper (tilsvarer anbefalingen i privatlivet).

Følg også til enhver tid oppdatert info på FHIs sider.