Smittevernveileder ansatte

For å styrke arbeidet med smittevern har vi utviklet to lynkurs i smittevern. Vi har laget en for ansatte, og en for studenter. Det er fordi ansatte og studenter delvis har to ulike roller i gjennomføringen av smitteverntiltakene. Ansatte må ta en lederrolle i undervisning og i andre sammenhenger der det er naturlig, ved å informere og minne om smitteverntiltak og å selv gå foran med et godt eksempel.

Videofil

Følg opp om smitteverntiltak

Alle studenter og ansatte anmodes sterkt til å se gjennom lynkurset i smittevern.

Presiseringer fra bydelsoverlegen

I samarbeid med smitteteamet og bydelsoverlegen er det viktig å presisere følgende: 

1. Studentene bærer et stort ansvar for å holde seg hjemme ved luftveissymptomer

2. Ved symptomer sendes den aktuelle student hjem av oss i karantene inntil de får testet seg.

3. Hvis de har vært i nærkontakt med en som har fått påvist smitte skal de ha 10 dager karantene.

4.  Testing via Oslo kommune er pr nå 1 dag ventetid. Ved ønske om prioritet må fastlege  kontaktes og henvise med prioritet til aktuell bydels feberpoliklinikk

5.Bydelen har et eget team for smitteoppsporing og oppfølging. Skoler har høy prioritet

 

Følg også til enhver tid oppdatert info på FHIs sider.