Skrikende behov for yrkesfaglig kompetanse

Seks av ti bedrifter har ikke tilgang på den kompetansen de har behov for. Enda mer enn tidligere år, er det fagarbeidere som etterspørres.
Byggeplass

For kort tid siden publiserte NHO sin årlig undersøkelse, Kompetansebarometeret. I årets undersøkelse har NHO spurt 6500 av sine medlemsbedrifter om deres kompetansebehov. Det er femte året NHO gjør denne undersøkelsen. 

Mangel på fagarbeidere med teknisk utdanning 

Bedriftene melder om manglende kompetanse særlig når det gjelder fagbrev innen tekniske fag. Som en god nummer to etterspøres de med teknisk fagskole: Hele 43 prosent av de spurte bedriftene mangler denne kompetansen.

Bedriften har behov for kompetanse på alle samfunnsområder, mens det altså er mest akutt på den yrkesfaglige sektoren.

Last ned Kompetansebarometeret 2018 her.