Se Studentoppgaver fra årets BIM-kull

I forbindelse med årets BIM Show Off er det laget en nettside med studentoppgaver.

Fagskolen Oslo avholdt også i år BIM Show Off hvor BIM-studentene viste frem arbeid som er gjort på studiet. I år ble arrangementet avholdt digitalt med over 100 deltagere fra samarbeidspartnere og andre interesserte.

I forbindelse med arrangementet ble det også laget en nettside hvor studentene har lagt ut oppgaver og bilder fra året.

https://fagskolen-oslo.no/studier/informasjonsmodellering-bim