Pilot mellomlederutdanningen i gang: Servicebransjene bygger opp lederkompetansen

Pilot for mellomlederutdanningen for drift og servicebransjene startet opp mandag 25. oktober. Fagskolen Oslo, NHO Service og Handel, Etterstad Videregående Skole og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) har sammen med bransjene utviklet mellomlederutdanningen som starter opp høsten 2022.
Bilde
Oppstart pilot

Bildetekst: Bransjedirektør Jorulf Brøvig Silde fra NHO Service og Handel åpnet piloten for mellomlederutdanningen – kantine og servering.

- Vi er opptatt av å bygge et nytt nivå i vår kompetanseplan. Vi vektlegger sterkt fagbrev, og ser at dette gir et godt grunnlag for å utvikle kompetansen i bedriftene ytterligere gjennom et nytt og høyere yrkesfaglig utdanningsnivå. Partssamarbeidet er særs viktig for utvikling av en slik type mellomlederutdanning. Norske bedrifter er avhengig av kompetanse gjennom livslang læring, sa Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør i NHO Service og Handel ved åpningen av piloten.

Piloten går over 3 dager for hver av de tre spesialiseringene kantine og servering, renhold og byggdrift og eiendomsservice.