Påmelding til Industrifagskolen for Construction City, AF Gruppen og VVS Norge

Fagskolen har inngått samarbeidsavtale med både AF Gruppen, klyngen Construction City og VVS Norge om gjennomføring av studiet Den Digitale Fagarbeider som en del av Industrifagskolen. Formålet er å sikre omstillingen og ny kompetanse for fagarbeidere.
Bilde
Den digitale fagarbeideren
Ilustrasjonsfoto: AdobeStock

Tilbudet gjennomføres i tilknytning til jobben. Studiet lar seg kombinere med full jobb og målet er å få innsikt i digitale verktøy som brukes på byggeplass.

Formålet med samarbeidet er etterutdanning for fagarbeidere for å sikre omstillingen og ny digital kompetanse. Gjennom Industrifagskolen på Fagskolen Oslo skal ansatte i AF Gruppen, medlemmer i klyngen Construction City og VVS Norge få tilbud om gratis etterutdanning i tilknytning til jobben. Man skal ikke utdanne seg ut av jobben, men beherske arbeidsoppgavene og endringer på arbeidsplassen enda bedre.  Studiet Den digitale fagarbeider for bygg og anleggsbransjen er utviklet i tett samarbeid med partene og virksomhetene i bransjen.

Studiestart

Oppstart etter jul. Vi gjennomfører en klasse for AF Gruppen, en for VVS Norge og en for Construction City. Melde deg på for det som er aktuelt for deg. Noen av modulene samkjøres.

AF Gruppen

For de som deltar fra AF Gruppen. Her er tidspunktene:

AF-Gruppen

16:30 - 20:30

Modul 1

Modul 2

Modul 3

18.jan

22.mar

03.mai

19.jan

23.mar

04.mai

23.jan

27.mar

08.mai

24.jan

28.mar

09.mai

25.jan

29.mar

10.mai

Meld deg på her

Construction City

For de som deltar og er medlem av Construction City. Her er tidspunktene:

Construction City

16:30 - 20:30

Modul 1

Modul 2

Modul 3

18.jan

22.mar

03.mai

19.jan

23.mar

04.mai

23.jan

27.mar

08.mai

24.jan

28.mar

09.mai

25.jan

29.mar

10.mai

 Meld deg på her

VVS Norge

For de som deltar fra VVS Norge. Her er tidspunktene:

VVS Norge

09:00-18:00

Modul 1

Modul 2

Modul 3

27.feb

24.apr

12.jun

28.feb

25.apr

13.jun

01.mar

26.apr

14.jun

  Meld deg på her

Kostnad

Studiet er gratis for studentene og bedriftene. 

Skolen dekker ikke kost og losji under samlingene. Det er kantine på skolen som studentene kan bruke.
Det må avtales i hver enkelt bedrift hvorvidt bedriften dekker ordinær lønn for studentene under samlingene.

Utstyr

Studenten trenger tilgang til egen bærbar PC, som kan brukes på studiet (studenten må ha muligheter til å legge inn programvare). Pcen må ha Windows 10 eller nyere, vi anbefaler å ikke bruke Mac. 

Det kan være en fordel med egen iPad. De fleste appene som brukes er gratis, men ikke alle. 

For mer informasjon

Fagskolen sine hjemmesider

Fagskolen Oslo - Digital Fagarbeider

eller ta kontakt med:

Lasse B. Kristensen
Prosjektleder/lærer Den Digitale Fagarbeider

e-post: lasse.kristensen@osloskolen.no
Telefon: +47 97014024