Økt søkning til Fagskolen!

I dag publiseres søkertallene fra Samordna opptak. Norge har et stort behov for høyere yrkesfaglig utdanning. Kompetansebehovsutvalget understreker at utviklingstrekk som digitalisering, aldrende befolkning og det grønne skiftet gjør at etterspørselen etter høyere yrkesfaglig utdanning (HYU) øker.
Bilde
Studenter ved Fagskollen Oslo

ÅPNER DØRER! – Fagbrev og fagskole åpner flere dører. Det gjør deg attraktiv for mange bedrifter og etterspørselen etter fagutdannede er stort, sier studentene ved Fagskolen Oslo, (f.v.) Selma, Emil, Anas og Celindia. (Foto: Tom Kolstad)

-Det er flott å se søkertallene. Spesielt er det stor interesse for å bli sceneteknikere. Antall søknader har økt med 30%, og antall primærsøkere har økt med 38%, sier Kirsti Andresen, rektor på Fagskolen Oslo. Videre trekker hun frem søkere til KEM (Klima, Energi og Miljø) studiet.

-Her har antall søknader økt med 25% fra i fjor, og 48% fra før pandemien, sier hun.

Nye studier

Fagskolen starter også to nye studier i høst. Det er mellomlederutdanning byggdrift og mellomlederutdanning renhold. Det er stort behov for mellomlederutdanning i drift- og servicebransjen for å dekke behovet for kompetanse innen digitalisering, bærekraft og mellomledelse. Målet med studiene er å gi fagarbeidere videreutvikling og mulighet for å avansere til mellomlederposisjoner, og at bransjen kan rekruttere dyktige fagfolk som ledere og veiledere i drift- og servicenæringene. Fagskolen samarbeider tett med partene i arbeidslivet og virksomheter innenfor bransjen.

-Bransjen leverer stadig mer avanserte tjenester, det er større krav til mellomledere for å ivareta drift av bygg, og forstå bygningskroppen, internkontroll, teknisk utstyr og digitalisering og bærekraft. Utdanning for de som allerede utfører arbeidet og leder andre er nødvendig og kjærkomment, sier bransjedirektør Jorulf Brøvig Silde, NHO service. Tariffpartene NHO og NAF har vært sentrale i utviklingen av studiet.

Primærsøkere til fagskolen har økt med over 30 prosent siden pandemien

Totalt har antall primærsøkere økt med 6% fra i fjor, og 31% fra før pandemien.

Fagskolen Oslo har et bredt utvalg av studietilbud. Det gjelder alt fra tekniske fag til helse- og oppvekstfag, samt spesialiseringer innen ledelse og spesifikke fagområder. Fuktteknikk er et eksempel på spesialisering fagskolen leverer fordi klimaet har endret seg og fuktskader har økt dramatisk. Det viser hvor avgjørende fagskoleutdanning er for å møte klimautfordringer og tilfang av grønn kompetanse. Her ser vi en sterk økning i søkere til KEM – Klima, Energi og miljø. Det kan også være et uttrykk for behovet for kompetanse innenfor det grønne skifte.

-Søkertallene til KEM er all time high! Det har økt med 25% fra i fjor, og 48% fra før pandemien, sier Allan Gloinson, avdelingsleder på byggfag.
 

Til elkraft-studiet opprettholdes sterke søkertall, med en svak vridning fra heltid til deltid.

-Det er gledelig med stor søkning. Arbeidslivet skriker etter denne kompetansen. Det er litt frustrerende at vi mangler studieplasser. Vi kunne startet flere ekstra klasser, sier Ann Karin Bjerke, avdelingsleder elkraft.

Helseadministrasjon opprettholder svært god søkning. Studiet er utviklet i samarbeid med Oslo Universitetssykehus (OUS).

-Alle våre helse og oppvekstfag er spesialutviklet i samarbeid med arbeidslivet. Vi har også en rekke studier som vi gjennomfører skreddersydd for virksomhetene, sier Olaug Vibe, avdelingsleder Helse og oppvekst.

Søkningen til BIM studiene er stabilt med tilnærmet like mange primærsøkere som ifjor.

Har du ikke fått studieplass?

Vi har enda noen ledige studieplasser ved noen studier. Samordna opptak åpner for restplasser den 31.mai kl 0900.