Nytt utdanningstilbud for byggdrift og eiendomsservice

Fagskolen Oslo har utviklet et splitter nytt studium for mellomledere i byggdrift- og eiendomsservice. Vi har gjennomført en pilot med 15 deltakere.
Bilde
Åpning byggdrift

Bildetekst: Rektor Kirsti Andresen, Fagskolen Oslo (t.v.) og bransjedirektør Jorulf Brøvig Silde, NHO Service og Handel åpnet piloten for byggdrift og eiendomsservice.

- Fagskolen Oslo er bransjenes fremste samarbeidspartner for å omsette bedriftenes kompetansebehov til utdanningstilbud. Når NHO kom til oss med et behov innenfor byggdrift og eiendomsservice startet vi et prosjekt sammen NHO og NAF (Norsk Arbeidsmandsforbund). Piloten er i gang, og planen er studiestart høsten 2022, sa rektor Kirsti Andresen, Fagskolen Oslo ved åpning av piloten.

 

Stort marked

De som gjennomførte piloten i byggdrift og eiendomsservice var driftsledere, driftssjefer, teamledere, eiendomssjefer og driftspersonell. Totalmarkedet for byggdrift omfatter en omsetning på over 7 milliarder og mer enn 20 000 ansatte.

- Dette er en bransje som forvalter og utvikler store verdier. Derfor er utvikling og styrking av mellomlederne viktig for bedriftene i bransjen, sa bransjedirektør Jorulf Brøvig Silde, NHO Service og Handel, ved åpning av piloten for byggdrift og eiendomsservice.

Høsten 2021 gjennomfører Fagskolen Oslo piloter som går over tre dager for hver av de tre spesialiseringene kantine og servering, renhold og byggdrift og eiendomsservice.

Bildetekst: Eiendomssjef Tore Dahlin Jacobsen i Toma Eiendomsdrift AS.

- Vi jobber med eiendomsdrift på mange ulike lokasjoner, og gjennomfører oppdrag over hele Østlandet. Piloten er spennende, og mellomlederutdanningen som skal i gang neste år gir mulighet til å kompetanseutvikling for sentrale medarbeidere, sier eiendomssjef Tore Dahlin Jacobsen i Toma Eiendomsdrift AS

Vi må styrke mellomlederkompetansen

- Det er viktig at flere i min organisasjon får mulighet til å delta på studiet når det starter neste år. Vi må styrke mellomlederkompetansen, sier Kurth A. Bakken, driftssjef for ABB kontrakten i Coor Service Management AS.

Bildetekst: Kurth A. Bakken, driftssjef for ABB kontrakten, Coor Service Management AS.

Mellomlederutdanningen for drift og servicebransjene er et samarbeid mellom Fagskolen Oslo, NHO Service og Handel, Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Etterstad Videregående Skole. Mellomlederutdanningen vil starte høsten 2022 og gi 30 studiepoeng.