Nytt studium for drift- og servicebransjene

Fagskolen Oslo utvikler et splitter nytt studium «Mellomlederutdanning for drifts- og servicebransjene», i samarbeid med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Etterstad videregående skole. Initiativet kom fra næringslivet i regionen. Fagskoleutdanningen gir en formell kompetanse som gir den merverdien bransjen etterspør.
Bilde
Workshop mellomlederutdanning

Bildetekst: Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør i NHO Service og handel,  Trine Wiig (nede til venstre), forbundssekretær, Norsk Arbeidsmandsforbund og Kathinka Friis-Møller, Nordic Managing Director, Compass Group og styreleder NHO Service og handel og Drift og Service.

Fra fagarbeider til mellomleder

Mellomlederutdanningen fokuserer på operativt lederskap. Mellomledere er skjæringspunktet mellom toppledere og utøvende ansatte, noe som krever et operativt lederskap. Lederne vil kunne bidra til endringer og utvikling fordi de har en vid forståelse av lederrollen. Dette trenger fagarbeidere som skal videreutvikle seg til leder. Det handler om å ta vare på folk, se folk, motivere og skape en god organisasjon med godt miljø.

Studiets bruk av praksis som en del av opplæringsmodellen

Samarbeidende virksomheter stiller arbeidsplass til disposisjon slik at studentene kan gjøre et stykke arbeid for virksomheten, kartlegge en arbeidsprosess, se på sykefravær, utvikle en kommunikasjonsplan, markedsplan eller kunne foreslå hvordan økt salg i kantina kan gjennomføres. Virksomhetene får dermed tilbake en rapport med forslag til løsninger.

Jobb og studier

Det er stort behov for å utvikle relevante studieprogram for arbeidslivet der det er mulighet til å jobbe ved siden av. Spesielt med tanke på livslang læring er det åpnet for fleksible utdanninger som kan være modulbaserte. Mellomlederutdanningen er et eksempel på dette, der vi er avhengig av å samarbeide tett.

-Vi setter svært pris på det verdifulle samarbeidet vi har med bransjen for å utvikle en utdanning for servicebransjen, sier Kirsti Andresen, rektor, Fagskolen Oslo.

Bedre virksomheter med bedre ledere

-Vi er opptatt av å bygge et nytt nivå i vår kompetanseplan. Vi vektlegger sterkt fagbrev, og ser at dette gir et godt grunnlag for å utvikle kompetansen i bedriftene ytterligere gjennom et nytt og høyere yrkesfaglig utdanningsnivå. Norske bedrifter er avhengig av kompetanse gjennom livslang læring, sier Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør i NHO Service og handel

-Vi er svært fornøyde med fagskolen. Vi anser også partssamarbeidet som særs viktig for utvikling av en slik type mellomlederutdanning.

Viktig utdanning for bransjen

-Vi synes derfor det er svært positivt at fagskolen har utviklet en slik type utdanning og vi vil promotere skolen, sier Kathinka Friis-Møller, Nordic Managing Director, Compass Group og styreleder NHO Service og handel og Drift og Service.

-Vi synes det er svært viktig at denne utdanningen etableres. Vi leverer stadig mer avanserte tjenester, det er større krav til mellomledere for å ivareta drift av bygg, og forstå bygningskroppen, internkontroll, teknisk utstyr og digitalisering og bærekraft, sier Arne Rud, adm.dir. i Toma Eiendomsdrift

-Lederutdanningen blir viktigere og viktigere fordi mellomledere utgjør et viktig nav i bedriften. Dessuten er det nye krav til ledere i bransjen, sier Mads Møglestue, Head of Talent and Learning & Development i ISS.

Praksis i virksomhet som en obligatorisk del av utdanningsløpet

Det er viktig at studenten kan komme ut i virksomhet for læring og praksis. At studenten kan gjøre et nyttig arbeid for virksomheten er vinn-vinn for alle parter. Kanskje noen problemstillinger/oppgaver som det skal søkes kunnskap om, eller gjennomføres? Studenten vil ha en faglig veileder på fagskolen og en veileder i virksomheten. Praksisen vil utgjøre viktige studiepoeng for studenten.

-Vi gleder oss til å teste ut opplegget til høsten. Da skal vi gjennomføre en pilot i samarbeid med virksomhetene, sier Arne Tor Selin Bjerke som er prosjektleder for studiet ved fagskolen Oslo.

prosjektleder mellomlederutdanning

Bildetekst: Arne Tor Selin Bjerke, prosjektleder ved fagskolen Oslo.