Nytt studieår - informasjon om oppstart og undervisning Viken

Informasjon om oppstart og undervisning Viken

Bjørkelangen:

Samlinger Hverdagsmestring:

Uke 36, torsdag 3/9 kl. 09.00

 

Samlinger Oppvekstfag:

Uke 36, torsdag 3/9 kl. 14.00 - 20.00

Link til fagskoleutdanningene på Bjørkelangen vgs

Rud:

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse 1.år:

Uke 35, tirsdag 25/8 kl. 15.30 - 20.00

Samlinger hver tirsdag

 

Demens og alderspsykiatri 1. år:

Uke 35, tirsdag 25/8 kl. 08.10 - 15.25

Samlinger hver tirsdag

 

Målrettet miljøarbeid 1. år:

Oppstart mandag 21/9 kl. 08.10 - 15.25

Uke 39, 21/9, 22/9, 23/9

Uke 47, 16/11, 17/11, 18/11

Uke 4, 25/1, 26/1, 27/1

Uke 12, 22/3, 23/3, 24/3

Uke 19, 10/5, 11/5, 12/5

 

Samlinger Verkstedledelse:

Uke 35, 24/8, 25/8, 26/8 kl. 09.00

 

Kontaktinformasjon:

E-post: annebje@viken.no

Telefon: 90144805

Link til fagskoleutdanningene på Rud vgs

Strømmen:

Barn med særskilte behov:

Uke 35, torsdag 27/8 kl. 16.00

 

Helse, aldring og aktiv omsorg:

Uke 35, tirsdag 25/8 kl. 09.00

 

Psykisk helsearbeid og rusarbeid:

Uke 35, tirsdag 25/8 kl. 09.00

Link til fagskoleutdanningene på Strømmen vgs

Vestby:

Første studiedag på fagskolen Vestby er onsdag 19.08.2020 kl. 10.30

Adresse: Noreveien 2, 1540 Vestby

Link til fagskoleutdanningene på Vestby vgs