Nytt studieår - informasjon om oppstart og undervisning Oslo

Vi ønsker nye og gamle studenter hjertelig velkommen til et nytt studieår! Undervisningen starter i uke 34 på alle studier.

Første skoledag for nye studenter - Informasjonsdag:

 • Tekniske fag (Bygg, BIM, KEM, Elkraft), heltid:  mandag 17. august 2020 kl. 09.00.

 • Tekniske fag (Bygg, KEM, Elkraft), deltid:  mandag 17. august 2020 kl. 16.30.

 • Helse og oppvekstfag:  torsdag 20. august 2020 kl. 10.00.

Fremmøte på Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo, i auditoriet 'Sentralen' ved siden av resepsjonen i 1. etg.

Første skoledag for andre studenter:

 • Mandag 17. august kl. 08.00 -  2BYA, 2BYB, 2EKA, 2EKB
 • Mandag 17. august kl. 16.30 -  2BYC, 3EKC, 3EKD, 4BYC, 4EKC, 4KEM
 • Tirsdag 18. august  kl. 16.30 -  2ETC, 2ETD, 2KEM, 3BYC, 3KEM
 • Tirsdag 18. august  kl. 09.00 -  2DEM, 2HADM, 2PSH, 2STER

Veiledning av lærlinger:

Uke 36, onsdag 2/9 kl. 08.00

Fuktteknikk:

Uke 37, mandag 7/9 kl. 10.00

For mer informasjon finner du timeplan her.

Timeplanen er under utarbeidelse og kan ikke anses som endelig før skolestart. Undervisningsdager for deltidsstudier er endelige.

Undervisningsdager heltidsstudier:

Tekniske fag:

BIM konstruksjon og BIM installasjon: mandag - fredag 08:00-15:00  
BIM-tekniker Anlegg Infrastruktur:       mandag - fredag 08:00-15:00

Bygg heltid:   mandag - fredag 08:00 - 15:00 

Elkraft heltid: mandag - fredag 08:00 - 15:00

Undervisningsdager deltidsstudier:

Elkraft:                 

 • 1ETC: Tirsdag/torsdag, hver 2. fredag og hver 4. lørdag i oddetallsuker
 • 1ETD: Tirsdag/torsdag, hver 2. fredag og hver 4. lørdag i oddetallsuker
 • 2ETC: Tirsdag/torsdag, hver 2. fredag og hver 4. lørdag i oddetallsuker
 • 2ETD: Tirsdag/torsdag, hver 2. fredag og hver 4. lørdag i oddetallsuker
 • 3EKC: Mandag/onsdag, hver 2. fredag og hver 4. lørdag i partallsuker
 • 3EKD: Mandag/onsdag, hver 2. fredag og hver 4. lørdag i partallsuker
 • 4EKC: Mandag/onsdag, hver 2. fredag og hver 4. lørdag i partallsuker

Bygg:

 • 1BYC: Tirsdag/torsdag og annen hver lørdag i partallsuker
 • 2BYC: Mandag/onsdag og annen hver lørdag i partallsuker
 • 3BYC: Tirsdag/torsdag og annen hver fredag og lørdag i oddetallsuker
 • 4BYC: Mandag/onsdag og annen hver lørdag i oddetallsuker

KEM:

 • 1KEM: Mandag/onsdag og annen hver lørdag i ulike ukenummer
 • 2KEM: Tirsdag/torsdag og annen hver lørdag i ulike ukenummer
 • 3KEM: Tirsdag/torsdag og annen hver lørdag i ulike ukenummer
 • 4KEM: Mandag/onsdag og annen hver lørdag i ulike ukenummer

Helse og oppvekst:

 • 1HADM: Torsdag kl. 09.00

 • 1PSH:     Torsdag kl. 09.00

 • 1STER:   Torsdag kl. 09.00

 • 1DEM:     Torsdag kl. 09.00

 • 2HADM: Tirsdag kl. 09.00

 • 2PSH:     Tirsdag kl. 09.00

 • 2STER:   Tirsdag kl. 09.00

 • 2DEM:     Tirsdag kl. 09.00

FOAS - Fadderaktiviteter:

Les mer her.

 

Litteraturlister:

 • Du finner disse under hvert enkelt studium.