Nye fuktteknikere uteksaminert

I forrige uke avsluttet 12 studenter studiet i Fuktteknikk. Studiet som har opptak hvert 2. år er nettbasert med samlinger. Det går over 2 år med totalt 12 samlinger à 4 dager. Det er nå snart 4 år siden første kull startet og totalt er det uteksaminert 35 fuktteknikere. Antall søkere til årets opptak er 32. Utviklingen og gjennomføring av studiet skjer i nært samarbeid med bransjeorganisasjonen for skadesaneringsbedrifter NHO Service og handel, og med bedrifter som bidrar med kompetanse som lærere.
Avgangsstudenter Fuktteknikk

Prosjektpresentasjon for bransjen

Årets avgangsstudenter fikk som mange andre studenter merke koronakrisen ved at en samling for arbeid med avsluttende prosjektoppgave måtte avlyses og erstattes med digitalt arbeid. Allikevel ble prosjektarbeidet sluttført på en god måte og med meget gode resultater. Spesielt hyggelig var å kunne gjennomføre prosjektpresentasjonene som planlagt med fysisk frammøte på skolen og at NHO Service og handel arrangerte en utmerket avslutningslunsj.

Vil du vite mer om studiet?

Kontakt vår studiekoordinator Øivind Eriksen-Vik , tlf. 90644885, oivind.eriksen-vik@osloskolen.no eller bransjedirektør i NHO Service og handel Jorulf Brøvig Silde tlf.  95720116 , jbs@nhosh.no

Her finner du mer info på hjemmesidene våre.