Nå kan studenter søke om strømstipend

På grunn av høye strømpriser i vinter er det vedtatt at studenter som er 18 år eller eldre kan få utbetalt et strømstipend på 3000 kroner.
Bilde
Lånekassen

Nå kan elever og studenter søke om strømstipend

Strømstipendet gjelder både elever/studenter i Norge og i utlandet som har betalt for strøm i vårsemesteret 2022. De må søke for å få stipendet, og det blir kun utbetalt en gang. De som har rett til å søke om strømstipendet har nå mottatt en e-post fra Lånekassen med informasjon, fristen for å søke om strømstipend er 15. juni 2022. Elevene/studentene søker om strømstipendet via Dine sider.

Hvor mye strømregningene har økt har ingen betydning, og det er heller ikke et krav at elevene/studentene må ha betalt strøm for hele perioden 16. januar til 15. juni 2022. Strømstipendet gjelder også for deltidsstudenter, men ikke for elever som går på folkehøgskole.

For å ha rett til stipendet må elevene/studentene oppfylle tre vilkår:

  • betale strøm i tillegg til husleie
  • kunne dokumentere strømutgifter hele, eller deler av perioden 16. januar 2022 til 15. juni 2022
  • være borteboer

Elevene/studentene kan på et senere tidspunkt bli bedt om å dokumentere strømutgifter for våren 2022 til Lånekassen.

Les mer om strømstipendet på Lånekassens nettsider

 

Unntak for inntektsgrense for enkelte grupper

Studenter som jobber i enkelte sektorer, kan tjene over Lånekassens inntektsgrense uten å miste stipendet.

På grunn av et ekstra behov for ekstra arbeidskraft under koronapandemien ble det innført unntak for inntektsgrense for alt arbeid i helse- og omsorgssektoren fra mars 2020. Dette er nå videreført ut 2022. I tillegg får også studenter som jobber innenfor barnehage- og skolesektoren unntak for inntektsgrensen ut 2022.

Studentene må dokumentere arbeidet med lønnsslipper som viser:

  • at de har utført arbeid innenfor helse- og omsorgssektoren, eller barnehage- og skolesektoren
  • inntekten i perioden

Unntak for inntektsgrense for arbeid i beredskapsarbeid, Heimevernet, politiet og sivilforsvaret var gjeldende fra 1. mars 2020 til 31. desember 2021. Dette er ikke videreført i 2022.

Les mer om unntakene fra inntektsgrensen på Lånekassens nettsider

 

Ekstra betalingsutsettelser 

Alle som har lån i Lånekassen, kan til sammen utsette betalingen 36 ganger uten å oppgi en grunn. Under koronapandemien har alle fått ekstra utsettelser.

Nå er det vedtatt at elever/studenter i Lånekassen får ekstra betalingsutsettelser i hele 2022, det vil si at de ikke bruker av de 36 vanlige utsettelsene. De ekstra utsettelsene gjelder for regninger med betalingsfrist i perioden mars 2020, til desember 2022. Hvis en elev/student har søkt, eller kommer til å søke om betalingsutsettelse i dette tidsrommet, vil han ikke bruke av sine 36 ordinære utsettelser.

Elever/studenter som trenger betalingsutsettelser, må søke på Dine sider for å få det. Når man utsetter betalingen, blir nedbetalingstiden forlenget og rentekostnadene vil øke.

Elever/studenter som kan søke om betalingsutsettelse har fått en e-post med informasjon om dette fra Lånekassen.

Les mer om betalingsutsettelser på Lånekassens nettsider


Vennlig hilsen

Lånekassen