Nå kan du søke på mellomlederutdanning for drift og servicebransjene!

Vi søker etter studenter som har lederpraksis og er anerkjent som dyktige fagfolk i egen virksomhet. Formell kompetanse er fagbrev og/eller lang arbeidserfaring.
Bilde
Mellomlederutdanning

Hva er mellomlederutdanningen?

Mellomlederutdanningen for drift og servicebransjene skal utdanne ledere til å møte de utfordringer bedrift og bransje står overfor framover. Det vektlegges å ­styrke faglig kvalitet og utvikle sentrale lederferdigheter, som etisk og faglig refleksjon.

Hvem bør delta på piloten?

Vi søker etter studenter som har leder­praksis og er anerkjent som dyktige fagfolk i egen virksomhet til å gjennomføre pilot spesialisering og studiearena.  Formell kompetanse er fagbrev og/eller lang arbeidserfaring.

Spesialiseringer - pilot

Mellomlederutdanningen har 3 spesialiseringer for bransjene kantine og servering, renhold og bygg drift- og eiendomservice. Deltagerne på piloten får i løpet av tre dager gjennomført valgt spesialisering.

Når er spesialiseringene?

  • Spesialisering i kantine og servering tirsdag 26.10 – torsdag 28.10 2021
  • Samlingen foregår på Etterstad videregående skole i Oslo. Spesialiseringen starter hver dag kl. 0900 og avsluttes kl. 1600.
  • Spesialisering i renhold tirsdag 9.11 – torsdag 11.11 2021
  • Spesialisering i byggdrift og eiendomservice tirsdag 23.11 – torsdag 25.11 2021
  • Samlingene foregår på Kuben i Oslo. Spesialiseringene starter hver dag kl. 0900 og avsluttes kl. 1600.

Studiearena - pilot

Studiearena i virksomhet betyr at studenten gjennomfører et arbeid i samarbeide med en virksomhet.

Virksomheten vil motta en ferdig rapport fra studenten som beskriver en problemstilling, arbeidsprosess eller et utviklings­arbeid som virksomheten kan benytte i sitt videre arbeid.

Virksomheten er ansvarlig for:

  • Veileder til studenten
  • Studenten vil ha behov for 30 timer veiledning
  • Veileder gir studenten tilgang til personer og informasjon for gjennomføring av prosjektet

Studenten har også en egen faglig vei­leder ved Fagskolen Oslo som har ansvar for studenten i praksisperioden.

Når gjennomføres studiearena-pilot?

Fagskolen Oslo gjennomfører studie­arena-pilot i perioden 1. oktober til 15. desember 2021.

Søknad om deltakelse HER

Kompetansebevis

Alle deltagere som fullfører valgt spesialisering på piloten og studiearena, vil motta kompetansebevis fra Fagskolen Oslo.

Ta kontakt med Fagskolen Oslo for å inn­gå avtale om å være pilotvirksomhet for studiearena.

Ta kontakt med Fagskolen Oslo hvis du trenger mer informasjon. Kontakt Arne Bjerke, arne.bjerke@osloskolen.no, telefon 481 79 083.