Modulbasert fagskuleutdanning frå 2019

Møte i forbindelse med bransjeprogram industri og bygg med Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening. Fra Norsk Industri deltok Anita Østro og Kjetil Tvedt. FOTO: Norsk Industri

No får fagarbeidaren i industrien eit offentleg finansiert tilbod om kortare modular ved fagskulane som gir nødvendig kompetanse til å handtere ny teknologi. Det blir oppstart ved fleire tekniske fagskular allereie hausten 2019.

Fagskolen Oslo Akershus skal starte opp modulutdanninga "Den digitale fagarbeider"

Les meir om saken i artikkelen frå Norsk Industri.