Lånekassen - Tiltak for elever og studenter under koronakrisen

Mange studenter og elever har mistet inntekt fra deltidsjobber som følge av koronasituasjonen. Lånekassen jobber med tiltak for å hjelpe elever og studenter som er i en vanskelig økonomisk situasjon.
Lånekassen

I den sammenheng ber Lånekassen om at lærestedene veileder elever og studenter som har spørsmål om tiltakene, og de som trenger hjelp i søknadsprosessene.

Regjeringen har lagt frem tre forslag til tiltak gjennom Lånekassen:

• Lånekassen utbetaler resten av studiestøtten for semesteret i april

• Fristen for å søke lån og stipend for vårsemesteret 2020 er utvidet til 15. april

• Studenter som har mistet inntekt kan søke om å få et tilleggslån på 26 000 kroner. Søknaden åpner i mai.

Les mer om tiltakene her.