Kurs i smittevern for verneombud og ledere med et særskilt HMS ansvar

Fagskolen Oslo har utviklet kurs i smittevern for verneombud og ledere med spesielt HMS ansvar i samarbeid med LO og NHO. Verneombud og ledere har et spesielt HMS-ansvar fordi de skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Kurset er gratis.
Smittevernkurs

Forebyggende smitteverntiltak på arbeidsplassen er avgjørende gjennom et godt samarbeid mellom ledere, ansatte og kunder/brukere. Arbeidsgivere må gjøre en risikovurdering av arbeidsmiljøet. Kartleggingen og risikovurderingen skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Mål med smittevernkurs

Målet med smittevernkurset er å gi kursdeltagere basis kunnskaper om smittevern slik at de er i stand til å foreta en generell kartlegging og risikovurdering på egen arbeidsplass. Kandidatene skal deretter kunne  utarbeide en smittevernplan i tråd med Arbeidstilsynets retningslinjer i samarbeid med ledere og andre på arbeidsplassen. .

Hensikten med smittevernkurs for verneombud er å gi alle grunnleggende kunnskap innen smittevern, samt motvirke og stoppe smittespredning av infeksjonssykdommer som f.eks. Covid-19 i ulike virksomheter.

 

Meld deg på nettbasert smittevernkurs

Fagskolen Oslo tilbyr nettbasert smittevernkurs på to kvelder. Kurset er gratis.

Målgruppe: Verneombud og ledere har med et særskilt hms-ansvar

Hvem kan delta: De som har arbeidsplass i Oslo eller Viken

Kveld 1: Grunnleggende opplæring i smittevern og smittevernsrutiner:

 • Kort om bakterier og virus
 • Kort om smitte
  • smitteveier/smittemåter/smittekjede evt. litt om kroppens forsvar
 • Kort om relevante basale smittevernsrutiner
  • Håndhygiene
  • Rengjøring og desinfeksjon (kontaktpunkter, og nødvendige overflater mfl.)
  • Riktig bruk av PVU (munnbind og hansker)- når og hvordan

Kveld 2: Grunnleggende opplæring om risikovurdering og smittevernplan inkludert gruppearbeid (gjerne med andre fra samme bransje).

 • Noen relaterte lover og forskrifter
 • Hvor man kan finne informasjon
 • Forslag til kartleggingsskjema for risikovurdering (arbeidstilsynet)
 • Mal og eksempel på smittevernplan
 • Gruppearbeid 1 (gjerne fra samme bransje eller med liknende forhold)
  • Diskutere mulige smittesituasjoner og faktorer i egne arbeidsplasser og starte utfylling av risikovurdering skjema og evt. tiltak
 • Gruppearbeid 2
  • Diskutere veien videre- hvordan komme videre etter kurset

Fagansvarlig for studiet