Klima- og miljøproblematikken engasjerer studentene

Klimapilotene besøkte første klasse på byggfag. Julie Følstad fra Klimapilotene, holdt foredrag om klima- og miljøproblematikken. Klimapilotene er et prosjekt i Osloskolen, hvor unge miljøambassadører reiser rundt og holder foredrag.
Bilde
Besøk klimapilot

Bildetekst: Marius Svoren Strand og Petter Melbye i 1BYB, og Julie Følstad fra Klimapilotene

Klimapilotene inspirerte gjennom en interaktiv presentasjon med informativ grafikk og forklaringer.  Studentene engasjerte seg  gjennom dialog og diskusjon. Dette er et tema som studentene er svært opptatt av.  De var svært opptatt av hvordan fremtidens bygg skal se ut og hadde mange ideer. .

- Fagskolestudenter blir en viktig brikke når klima- og miljøproblemer skal besvares gjennom å finne nye og smartere løsninger for fremtiden, sier faglærer Torbjørn Wikestad.    

Energi- miljøeffektive bygg- og anlegg

For byggfagsstudentene ble dette en fin introduksjon til temaet Energi- og miljøeffektive bygg- og anlegg, som har vært en del av studieplanen siden 2015. Klima- og miljøproblematikken har også en plass i byggfagene, da byggenæringen er en av landets største næringer.