Julehilsen fra rektor

Endelig er julen og den kalde fine tida kommet. Nylig var det vintersolverv og årets korteste dag, så nå går vi mot lysere tider. Juleferien er rett rundt hjørnet og vi skal alle ha noen velfortjente fridager, - forhåpentligvis sammen med noen nære og kjære i hyggelig lag.
Bilde
Julehilsen

Vi er stolte av de flotte studentene våre!

Missing medieelement.

Jeg ønsker å takke dere alle - lærere, og alle andre ansatte for den jobben dere gjør hver dag for studentene våre. Det være seg i læringsarbeidet og alle andre funksjoner som utgjør skolens aktiviteter.

Dere er viktige voksne som med høy kompetanse og vennlig tydelighet, leder faglig og menneskelig utvikling. Dere viser en nytenkende og framoverlent holdning som beveger fagskolen i en retning som er til det beste for både studenter og det mottakende arbeidsliv. Dere er gode på å holde dere oppdatert i en stadig raskere utvikling, - og på samtlige studier og avdelinger er det tett samhandling med arbeidsliv og samfunn. Dette er med på å gi læring som har relevans når våre studenter ved endt skolegang skal ut og bruke sine kunnskaper, ferdigheter og kompetanse, slik at de blir positive og stolte yrkesutøvere og ikke minst verdiskapende og nyttige bidragsytere til samfunnet.

At Kuben yrkesarena er viktig for Norges arbeidsliv er udiskutabelt. Dette gjentas år etter år i NHOs kompetansebarometer og kompetansebehovsutvalgets rapporter som understreker at arbeidslivet har størst behov for arbeidstakere med fag- og høyere yrkesutdanning. Fagskolen viser at det er store muligheter for en karriere innen yrkesfag. Idag er det også mulighet for bachelor innen byggfag, og flere yrkesfaglige bachelor er under utvikling. Informasjonen om fagskolene og videre muligheter må derfor styrkes overfor ungdom som tar utdanningsvalg, slik at de vet hvor verdsatt denne utdanningen er og hvilke muligheter som finnes.

Vi er også i gang med fleksibilisering, fordi arbeidslivet etterspør fleksibel opplæring, og i den forbindelse har vi utviklet nye studier som vil være både nettbasert og samlingsbasert.

Nytt av året er at vi har utviklet nye studier som er godkjent av Nokut og vil være søkbare i nær fremtid:

  • Mellomleder i drift- og servicebransjen for renhold,
  • Mellomleder i drift- og servicebransjen for byggdrift og eiendomsservice
  • Fremtidsbygg - sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap
  • Sceneteknisk produksjon 

Jeg vil takke samtlige ansatte og studenter for det gode arbeidsmiljøet vi har her på skolen, der hver og en av dere er viktige brikker. Det er alltid et smil og imøtekommenhet å finne og ikke minst en hjelpende hånd hvis man skulle trenge det.

Jeg tror jeg kan si at vi alle er utrolige heldige som har en så flott arbeidsplass, der innpakningen er storslått og moderne og innholdet er relevant, trygt, ettertraktet og utviklende.

Tusen takk for innsatsen og god jul til alle ansatte, studenter og samarbeidspartnere!