Informasjonsdag og studiestart for Helse- og oppvekstfag og Veiledning 2024/25

Velkommen til studiestart ved Fagskolen Oslo

Første studiedag for Helse- og oppvekstfag blir onsdag 15. august 2024, kl. 09.00 - 14.30

Veiledning av lærlinger - Torsdag 29. august kl. 08.30

Fremmøte på Kuben Yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo, ved resepsjonen i 1. etg

Her finner du fastsatte undervisningsdager for studenter innen Helse- og oppvekstfag og Veiledning.
Bilde

Veiledning av lærlinger (1VLÆR)

 

Helseadministrasjon (HADM)

  • 1HADM Torsdag (nye studenter)
  • 2HADM Tirsdag

Psykisk helsearbeid og rusarbeid (PSH)

  • 1PSH: Torsdag (nye studenter)
  • 2PSH: Tirsdag

Demens og alderspsykiatri (DEM)

  • 2DEM: Tirsdag

Sterilforsyning i helsetjenesten (STER)

  • 1STER: Torsdag (nye studenter)
  • 2STER: Tirsdag

 

Barn og unge med behov for særskilt tillrettelegging (BUST)

 

Timeplanen er under utarbeidelse og kan ikke anses som endelig før skolestart.