Informasjon om tilleggslån

Studenter som har hatt nedgang i inntekten på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan ha rett til et tilleggslån. Tilleggslånet er bare et tilbud for studenter som har hatt rett til å få lån eller stipend etter 1. mars 2020.
Lånekassen

Her finner dere mer informasjon om tilleggslån korona

Tilleggslån korona for studenter
De som søker lån og stipend etter forskriftens del 3 kan få et tilleggslån på 26 000 kroner.

Dette gjelder for eksempel:

  • Universitets- og høyskolestudenter
  • Fagskolestudenter
  • Elever i videregående skole uten ungdomsrett
  • Elever ved folkehøyskole

Både fulltids- og deltidsstudenter kan søke om tilleggslånet.

Tilleggslån korona for studenter
Studenter som kan dokumentere at de har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen kan på et senere tidspunkt få 8 000 kroner av tilleggslånet som stipend.

Fristen for å søke om tilleggslånet er 15. juni 2020.

Nedetid i Lånekassens systemer 
Lånekassen skal oppgradere systemene sine. Dette fører til at arbeidsflaten for lærestedene ikke vil være tilgjengelig fra 20. mai klokken 15.00 til og med 24. mai.