Informasjon om Hovedopptaket i Samordna Opptak

Bilde
Samordna opptak

Hovedopptaket er kjørt. Samordna Opptak går nå i gang med å publisere opptaksresultatene for søkerne i søkerportalen,

og så sender de ut e-post og SMS om at søkere har fått svar.

Søkerne har svarfrist til 1. juni kl. 23:59.