Gratulerer så mye med kvinnedagen!

En attraktiv utdanningsvei på fagskole gir kvinner store muligheter i arbeidslivet. Vi ønsker oss flere kvinnelige studenter spesielt innen byggfag og elkraft.
Rekordvekst studenter

Fagskolen Oslo tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen flere fagfelt bl.a. helse, byggfag og elkraft.

Vi er et av verdens mest likestilte land. Likevel er det store forskjeller. Spesielt innen valg av utdanning. Det er fortsatt flest kvinner i helsefag og flest menn i tekniske- og håndverksfag. Slik er det også i fagskolene.

Tradisjonelle utdanningsvalg

Utdanning er en viktig investering for fremtiden både for å få jobb og god inntekt. Det er derfor viktig at gutter og jenter har de samme mulighetene til å få høyere utdanning. Siden 1993 har det vært flere kvinnelige studenter enn menn. Det er flott at mange kvinner tar høyere utdanning, men det er heller ikke en positiv utvikling at forskjellen mellom kjønnene i utdanningsnivået øker. 

Menn og kvinner velger ulike fag, som igjen påvirker arbeidsmarkedet. Det er for eksempel flere kvinner som utdanner seg innenfor omsorg og utdanning. 

Hvor blir det av jentene?

På fagskolene innenfor tekniske- og håndverksfag er det 82 prosent menn. Hvor blir det av jentene? Dette er en svært attraktiv karrierevei med enorme jobbmuligheter.

Gjør et utradisjonelt utdanningsvalg 15. april!

Velg fagskole jenter! Husk dette ved søknadsfrist til Samordna opptak 15. april!