Første skritt mot fagskoleutdanning for teknikere

Fagskolen i Oslo har fått støtte til utvikling av utdanning for lyd, lys, bilde og sceneteknikere. Søknaden kom på bakgrunn av et felles initiativ fra Creo, Virke og Fagskolen i Oslo, som i høst satte i gang arbeidet for en utdanning for teknikere i sceneteknisk bransje. Nå starter arbeidet med å utvikle utdanningen. Med en kriserammet næring i knestående, vil dette arbeidet gå i ekspressfart, lover Rhiannon Edwards, Hans Ole Rian og Anne Kristine Eggen Lervik.

Bilde
Pressebilde Creo

Sceneteknisk produksjon er en spennende bransje i sterk utvikling. Nå håper bransjen at et nytt utdanningsløp gjør at flere får øynene opp denne karrieremuligheten. Virksomhetene ser et stort behov for kompetent arbeidskraft fremover, sier Rhiannon Edwards fra Virke, som tror en utdanning også kan være et viktig bidrag til å øke mangfoldet og bedre kjønnsbalansen i bransjen. 

Fagskolens utdanningsmodell 

Kirsti Andresen, rektor Fagskolen i Oslo, sier at deres utdanningsmodell fungerer svært godt for den scenetekniske bransjen, med sterkt fokus på utdanning av fagfolk med fagbrev eller realkompetanse, i tett samarbeid med næringen.

Ved at partene i arbeidslivet har en så sterk rolle i utvikling og oppfølging av utdanningen, er vi sikret at kompetansen blir relevant og tilpasset de reelle behovene i arbeidsmarkedet, sier Andresen.

Initiativ fra teknikerne selv

 –Initiativet til utdanningen har kommet fra de tillitsvalgte og ledelsen i bedriftene der vi har Creo-klubber. Dette viser verdien av det velfungerende partssamarbeidet mellom Creo og Virke, både på organisasjonsnivå og på arbeidsplassene», sier Hans Ole Rian i Creo. Rian ser også mange langsiktige muligheter.

Rikt og mangfoldig kulturliv

Norge har et rikt og mangfoldig kulturliv som gir store muligheter for å utvikle arrangements-teknologien videre, noe som åpner for økt satsing på innovasjon og utvikling. Formalisering av realkompetanse, økt rekruttering og et ryddig partssamarbeid gjennom tariffavtale, er helt klart veien videre for å løfte en skadeskutt bransje ut av Koronakrisa», avslutter Rian.