Først i landet med fagutdanning i Sceneteknisk Produksjon

Vi er ikke så rent lite stolte over at vi på Fagskolen Oslo er først i landet med etableringen av studiet i sceneteknisk produksjon. Nå har vi jobbet systematisk med søknad, godkjenning, studieplan, organisering av studiet og å sikre en bred støtte i bransjen og nå er vi endelig klare for å ta i mot søknader til dette viktige og etterspurte studiet!
Bilde
sceneteknikk

Nå kan du bli lyd, lys-, scene-, rigg- eller videotekniker på fagskolen og jobbe i en spennende bransje.

Høyteknologisk arbeidsplass

Den scenetekniske bransjen i Norge er en høyteknologisk arbeidsplass med et massivt behov for nye fagfolk som kan fylle kritiske funksjoner på alle landets produksjoner. Enten du driver med lyd, lys, scene, rigging, video eller ser på deg selv som en som liker å holde i de overordnede trådene så er det svært gode muligheter for jobb i årene som kommer.

Stort behov i bransjen 

Bransjen har jobbet lenge for å få på plass denne utdanningen. Endelig er den godkjent av Nokut. Se oppslag HER.

Bransjen har vært gjennom en stor modernisering og digitalisering de senere år, og selv om mange arbeidsoppgaver fremdeles er manuelle og må utføres av mennesker, så er måten disse løses på nå i større og større grad basert på nettverk, avanserte digitale kontrollsystemer og løsninger for samhandling i sanntid – dette krever at de som jobber i bransjen nå må besitte et mye bredere sett med kompetanser for å kunne utøve yrket sitt. Dette har tradisjonelt blitt løst med intern opplæring i bedrifter, prøv-og-feil metodikk og «det får vi sikkert til». Etter som arrangementene har vokst og kundene stadig stiller større krav til driftssikkerhet og trygghet ved valg av leverandører så trenger også denne bransjen en formell utdanning som kan hjelpe på den langsomme rekrutteringen og tilsig av nye talenter.

Mange muligheter med utdanning i sceneteknikk

Fagskolen Oslos nye utdanning vil gjøre deg i stand til å jobbe i både utleiebransjen, med musikk, festivaler, event og tv produksjon, og på de store institusjonene som produserer og viser teater, dans, musikk, ballet og opera. Utdanningen er fleksibel og tilpasses den enkelte student basert på ønsker og tidligere erfaringer.

Hvem kan søke utdanningen

Du kan søke opptak på grunnlag av generell studiekompetanse eller bestått fagprøve i enkelte fag: automatiker, dataelektroniker, elektriker, energimontør, IT-driftstekniker, IT-utvikler, mediedesigner, innholdsproduksjon og medieteknikkerfaget. Alternativt kan de som ikke har generell studiekompetanse eller bestått fagprøve i ovennevnte fag og er eldre enn 23 år søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Nettbasert med samlinger

Studiet baserer seg på nettundervisning med noen samlinger hvert semester, slik at det skal være mulig å være i jobb og studere samtidig. Det er 90 studiepoeng fordelt over 1.5 år heltid eller 3 år deltid. En viktig del av studiet er praksis ute hos virksomhetene i bransjen, så det blir mye «hands on» i løpet av de tre semestrene.

Ta kontakt med fagansvarlig Hans Peter Jenssen på hans.jenssen@osloskolen.no eller +47 977 57 907 dersom du har spørsmål.

Les mer om Fagskolen Oslo og studiet på fagskolen-oslo.no