Fornøyde studenter på veiledningsstudiet for instruktører og faglige ledere

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser tar lærlingeansvaret på alvor. De sender tre av sine ansatte på veiledningsstudiet på Fagskolen Oslo. Snakk om å legge til rette for god opplæring og å heie på egne instruktører. Å gjøre karriere med opplæringsansvar er gull verdt.
Inngang Frambu

Anders Wold, Camilla Lambrechts og Othmane Aboutaleb startet i høst på høyskolestudiet til Fagskolen Oslo. Alle er miljøarbeidere på Frambu, som er landets største kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

-Vi startet fordi en kollega tok studiet i fjor og var godt fornøyd. Vi har behov for kompetanseheving for å være best mulig i stand til å gi våre lærlinger best mulig opplæring, sier Anders, Camilla og Othmane.

Bildetekst: Camilla Lambrechts, Anders Wold og Othmane Aboutaleb.  Foto: Gunn.B. Pedersen.

Mange lærlinger

Frambu har til enhver tid seks lærlinger. Ved å ta dette studiet, kvalitetssikres fagopplæringen for lærlingene.

-Vi er svært fornøyde med det faglige utbyttet på studiet og anvender allerede kompetansen. Når flere fra samme arbeidsplass deltar på studiet, kan vi sikre systematisk praksis i veiledningen til lærlingene, sier Camilla.

Studiet legger til rette for erfaringsutveksling med instruktører i mange fag der refleksjonsnivået rundt læring står høyt.

 – Vi mener studiet gjør oss til bedre fagarbeidere og bedre instruktører. Vi opplever lærerne på studiet som gode rollemodeller som gir av seg selv og engasjerer oss. Det gir gode rammer for læring og inspirasjon, sier Anders.

Målet med studiet er å få en faglig tyngde med gode verktøy for å tilrettelegge arbeidsplassen som god læringsarena og selv bli utfordret som fagarbeidere.

Hvorfor startet du på studiet?

-Jeg har jobbet som miljøarbeider på Frambu siden 2016. Veiledning av lærlinger er en viktig del av hverdagen min. Jeg har ansvaret for lærlinger i barne- og ungdomsfaget. Jeg har hele tiden følt at jeg mangler kunnskap og teori for å kunne være en enda bedre veileder for lærlingene og for å gi dem den beste læringen, sier Othmane.

Bildetekst: Othmane Aboutaleb.  Foto: Gunn.B. Pedersen.

-Vi ønsker å tilrettelegge opplæringsløpet slik at lærlingene blir profesjonelle fagpersoner. Jeg har lært mye av gode kolleger, men har ønsket meg et studie innenfor veiledning. Jeg vil så gjerne vite mer om hvordan jeg kan ta imot lærlinger på best mulig måte, samt å sikre læretida som interessant og motiverende. Det ble dermed avgjørende når vår faglig leder selv tok studiet på Fagskolen Oslo og var svært fornøyd. Det ga umiddelbare resultater i faglige diskusjoner rundt veiledningssituasjoner, etablering av styringsdokumenter, utarbeidelse av mottaksplaner for lærlinger og betydningen av tydelige vurderingskriterier.

-Jeg ble overbevist! Dette vil jeg også lære mer om. Nå er jeg i gang og har fått større selvtillit som veileder og trygghet om at det jeg formidler til lærlingene er i tråd med læreplanen, forskrifter og lover. Det er gøy, sier Othmane.

Arbeidsgiver svært fornøyd

Maria Lind er avdelingsleder på Frambu og sender tre av sine medarbeidere på studiet på Fagskolen Oslo.

-Det er en stor fordel for Frambu at våre miljøarbeidere får økt kompetanse i veiledning av lærlinger. Dette gjør at miljøarbeiderne blir mer bevisste på arbeidet med veiledningen og at vi får faglige refleksjoner i det daglige arbeidet vårt. Veiledningen blir mer faglig forankret, helhetlig og kvalitetssikret, noe som gjør at lærlingenes opplæring blir bedre og at lærlingene i neste omgang gjør en bedre jobb. Videre blir veiledningen av praksiselever, studenter og vikarer også styrket gjennom en generell økt bevissthet rundt veiledning. I siste instans gir dette økt kvalitet på tilbudet vi gir til våre brukere, sier Maria Elind.

Hva har du lært på studiet?

- Jeg har lært nye metoder og fått innsikt i teorier om læring. Et eksempel som gjorde inntrykk på meg er uttrykket «Min sannhet er min sannhet og jeg forventer at du respekterer meg for den som jeg respekterer deg for din sannhet», sier Othmane.

Andre gode modeller og verktøy jeg har lært er SØT-modellen, pedagogisk sol, GROW modellen og kongruent kommunikasjon. Videre vil jeg nevne ulike lyttingsnivåer, hvilket regelverk som er styrende for opplæringen i virksomhet og å være bevisst på kroppsspråk og legge merke til de små tingene, for eksempel et lite smil eller et bestemt blikk.

Viktige bevisstgjøringstemaer som menneskesyn, om du tenker positivt ressursorientert, istedenfor problemorientert synes jeg er svært spennende.

Faglig og personlig utvikling

Bevisstheten av å lytte til de du snakker med og å være fordomsfri har blitt et viktig fokus. Som fagpersoner er vi opptatt av lærlingens rettigheter og hvordan vi kan legge til rette for læring, anvendelse av veiledningsmetoder osv.

Dyktige lærere

Vi synes dette studiet er spennende og lærerikt. Vi har to dyktige lærere som har lang erfaring fra yrkesfag og undervisning i høyere utdanning. De har verdifull erfaring som er av stor betydning. Det å møte instruktører fra andre fag utvider egne perspektiver og er relevant læring i seg selv.

-Dette studiet burde vært obligatorisk for alle som har ansvaret for lærlinger. Det sikrer god kvalitet på opplæringen, samt at instruktørene opplever økt status og trygghet i rollen. Det er vinn-vinn for både rekruttering av lærlinger og omdømmet til arbeidsplassen, avslutter Othmane.

-Det er en flott og meget motivert gjeng vi har på dette studiet som gjør det særs morsomt og motiverende å jobbe med dem, sier Kari Skjaker, en av lærerne på studiet.  

-Lærlinger er fremtiden, spennende og morsomt å jobbe sammen med studenter som er dedikerte fagarbeidere. I tillegg så oppleves det samfunnsnyttig for meg å bidra til kompetanseheving for instruktører, sier Heidi Selvaag, lærer på studiet og fagansvarlig.

Litt info om Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Frambu er et landsdekkende kompetansesenter for over 400 sjeldne diagnoser og en møteplass for personer med sjeldne diagnoser i alle aldre og livsfaser og deres pårørende og tjenesteytere. Senteret samler, utvikler og sprer kunnskap om diagnosene og deler denne via nettsider og sosiale medier, kurs, undervisning, henvendelser og veiledning. Arbeidet skjer i nært samarbeid med representanter for gruppene som får tilbud fra senteret. Frambu arbeider også aktivt med nettverksbygging lokalt og regionalt for å sikre god oppfølging der den enkelte bor. Se for mer informasjon om Frambu HER.

Frambu jobber ikke bare med god oppfølging av målgruppa si. De gir god oppfølging i form av kompetanseheving av egne ansatte også.