Fagskolene skal selv få bestemme nye studietilbud

Nå kan fagskolene snart kaste seg rundt og kjapt etablere utdanninger som arbeidslivet ønsker. Fagskolen Oslo jubler.
Bilde
Foto fra jobbmesse ved Fagskolen Oslo
For at fagskolene raskere skal kunne etablere studietilbud som arbeidslivet etterspør, foreslår regjeringen at de selv skal få rett til å opprette og godkjenne nye studietilbud. Foto: Thor Stenersen

For at fagskolene raskere skal kunne etablere studietilbud som arbeidslivet etterspør, foreslår regjeringen at de selv skal få rett til å opprette og godkjenne nye studietilbud. Hittil har det vært NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, som godkjenner fagskolestudiene. Ordningen er trygg – men også tidkrevende. Saksbehandlingen tar tid, og de siste årene har det vært en kraftig vekst i både antall fagskolestudenter og studietilbud. Dermed har bunken med godkjenningssøknader vokst. Men nå skal altså tempoet opp:

– Vi vil at de godt etablerte fagskolene selv skal kunne kvalitetssikre og starte nye studietilbud uten å gå gjennom en ekstern godkjenningsprosess. Dette er mindre byråkratisk og vil også gi fagskolene mer fleksibilitet til å etablere studietilbud på tvers av flere fagområder, sier Ola Borten Moe, forsknings- og høyere utdanningsminister.  

Begeistring

Forslaget om ny ordning tas svært godt imot på Fagskolen Oslo:

Kirsti Andresen
Kirsti Andresen, rektor Fagskolen Oslo.

– Det er en utrolig god nyhet at fagskolene selv skal få rett til å opprette nye studietilbud. Dette vil styrke både fagskolene og næringslivet ved at utdanningene raskere vil kunne være på plass etter uttrykt behov fra arbeidslivet, sier rektor Kirsti Andresen. Hun gleder seg over at Fagskolen Oslo får styre mer selv og oppgradere skolens kompetanse med nye studietilbud på tvers av flere fagområder. Flere fagskoler har pekt på et økende behov i arbeidslivet for utdanninger som kombinerer flere fag, for eksempel helseteknologi, bygg og IKT, teknologi og ledelse.

– Det er samtidig viktig å understreke at dette viktige kvalitetsarbeidet vil kreve mer ressurser av skolene. Det er derfor svært avgjørende at våre eiere gjennom Oslo kommune bidrar inn i dette arbeidet, sier rektor Andresen.

Ny stortingsmelding

Regjeringen vil også sette i gang arbeidet med en ny stortingsmelding om hvordan fagskolene kan spille en enda viktigere rolle i å møte arbeidslivets kompetansebehov fremover. Statsråd Ola Borten Moe er ikke i tvil om at fagskolene har en unik posisjon i utdanningssystemet:

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)
Forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe.

– Fagskolene er helt sentrale for å utvikle utdanningstilbud som svarer på de utfordringene samfunnet står overfor. De må raskt kunne opprette tilbud som arbeidslivet trenger, men mange opplever i dag at det tar for lang tid å få godkjent nye studietilbud. Dette taper både studenter og arbeidslivet på, sier Ola Borten Moe (Sp). Forslaget om raskere godkjenning krever endringer i fagskoleloven, og departementet tar sikte på å sende et forslag på høring sommeren 2023.

Antall fagskolestudenter har økt med nesten 70 prosent fra 2018 til 2021, da det var registrert over 28 000 studenter. I årets statsbudsjett er det satt av 20 millioner kroner til 500 nye studieplasser. Det er også bevilget 52 millioner kroner som blant annet skal gå til å utvikle nye fagskoletilbud. Til tross for at det har vært satset på denne sektoren i flere år, er det fortsatt et udekket kompetansebehov i arbeidslivet.