Fagskolen sørger for at studentene får den mest oppdaterte kunnskapen innen fagområdet Ekom.

Det var studenter, lærere og næringsliv i salen da Statssekretær Paul Chaffey åpnet Ekom dagen på Fagskolen i Oslo.
Åpning EKOM

Bildetekst: Paul Chaffey, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Anne K. Eggen Lervik, Fagskolen Oslo. Foto: Lasse Kristensen, Fagskolen Oslo.

Paul Chaffey ble nylig utnevnt til statssekretær for distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Paul Chaffey har vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden 2013.Han orienterte om Regjeringens satsing på digitalisering og understreket hvor viktig utdanningen innenfor dette feltet er. Han viste til hvor sentral Fagskolen er med tanke på kompetansebygging innenfor Ekom.

-Det var fint å få det politiske bildet innledningsvis, var tilbakemeldingen fra flere av studentene på Elkraft-studiet. Elkraftfaget omfatter hele energikjeden, fra produksjon og fordeling til forbruk og er et fagområde i rask utvikling. Alternativ energi og automatisering er noen stikkord her.

Stort behov for Elkraft-ingeniører

Det er stort behov for fagskoleingeniører innen elkraft. Studiet inneholder teorien som kreves for autorisasjon som elektroinstallatør/Ekom-ansvarlig og å kunne kvalifisere til installatørprøven.

-Kunnskap er ferskvare! Vi må sørge for at studenter og lærere får det siste innenfor fagområdet. Vi er derfor stolt av alle de sentrale personene som bidrar på Ekom-dagen, sier Tom Erik Gulliksen, faglærer på Elkraft.

Ekom Tom Erik

Bildetekst: Tom Erik Gulliksen. Foto: Fagskolen Oslo

Fagskolen tilbyr kompetansekravene til Nkoms autorisasjonsforskrift

Ekom er et viktig emne for fagskolestudentene. Studiet gir kompetanse for prosjektering og faglig ledelse og tilfredsstiller de teoretiske kvalifikasjonskrav for de som skal ha det faglige ansvar i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Studiet tilfredsstiller også de teoretiske kvalifikasjonskrav til Nkoms autorisasjonsforskrift.

Sentrale kompetanseleverandører

Hans Brandtun, teknisk sjef i REN AS, har lang erfaring og startet opp REN i 1999. Han snakket om Nærføring av Ekom og kraftkabler.

RENBildetekst: Hans Brandtun, REN AS. Foto: Fagskolen Oslo.

Jens Harald Jensen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) redegjorde for regelverket innenfor Ekom. Hele Ekomlovens formål er å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til næringsutvikling og innovasjon.

Svein Roar Jonsmyr fra Nkom redegjorde for Ekomnett og EMC-utfordringer, og var svært opptatt av at det ikke hjelper med et regelverk, hvis vi ikke har kvalifiserte medarbeidere med nødvendig holdninger og kvalitet. Fagskolen er derfor helt sentral som tilbyr dette som eget fag.

Kvalifikasjon

Bildetekst: Oversikt over kvalifisert person, Nkom.  Foto: Fagskolen Oslo.

Christer Varan jobber som fagsjef i Norsk Elektroteknisk Komite, med ansvar for områdene Ekom, alarmsystemer og IoT og snakket om NEK 700, om standardisering, og om relasjon inn mot noen andre standarder. Forskriftsarbeidet foregår i offentlig regi, mens det aktuelle normarbeidet foregår i IEC og CENELEC. Norge har gjennom avtaler i WTO og EØS forpliktet seg til å arbeide for fjerning av de resterende tekniske handelshindringer. NEK er «satt til» å lede jobben med standardisering av myndighetene.

Vidar Vetland, leder for innovasjon i teknologidivisjonen i Telenor Norge AS, avsluttet dagen med mye spennende satsing på 5G nettet mht. overføringskapasitet basestasjoner, kabling 5G, 4G og WIFI. Det skjer mye og hastighetene økes stadig.

-Vi må glemme diskusjonene om hva vi trenger av kapasitet, vi klarer alltid å utnytte den.  Nå sloss vi mot lyshastigheten!, avslutter Vidar Vetland.

Vite mer om studier om dette hos Fagskolen?

https://fagskolen-oslo.no/studier/elektro/elkraft

Hvordan søker du på studier hos Fagskolen?

https://fagskolen-oslo.no/slik-soker-du