Fagskolen Oslo vokser videre

Stadig flere vil begynne på fagskole. På Fagskolen Oslo er elkraft, helseadministrasjon og sceneteknikk «årets vinnere». Skolen kan tilby nesten ti prosent flere studieplasser enn i 2022, og til de i alt 587 plassene har det så langt meldt seg 964 søkere.
Bilde
Konsertbilde

MANGE SØKERE: Sceneteknisk produksjon peker seg ut i årets søknadsbunke. 74 førstevalgssøkere har meldt seg til de 20 studieplassene Fagskolen Oslo tilbyr.  

Tallene fra Samorda Opptak er nå klare. Da søknadsfristen gikk ut 15. april, viste det seg at landets fagskoler hadde trukket til seg ca. ti prosent flere søkere (i alt 13 450) enn i fjor. Fagskolen Oslo, som er en av landets største fagskoler, er en del av denne hyggelige utviklingen. Skolen kan tilby nesten ti prosent flere studieplasser enn i 2022, og til de i alt 587 plassene har det så langt meldt seg 964 søkere.

Blant skolens mange studieretninger er det i år elkraft, helseutdanninger og nykommeren Sceneteknisk produksjon som peker seg ut.

– Utrolig mange!

– På Elkraft er det 225 førstevalgsøkere til 100 plasser. Det er utrolig mange søkere! sier Ann Karin Bjerke, avdelingsleder på Elkraft. Hun peker på at etterspørselen etter denne kompetansen i markedet er så stor at skolen kunne tatt inn dobbelt så mange studenter hvis antallet studieplasser hadde vært høyere.

Helseinteresse

Også helsefagene vekker stor interesse: På studiet «Helseadministrasjon» er det totalt 110 førstevalgsøkere til 25 plasser.

– Samtidig ser vi en økt søkning til studiet «Demens og alderspsykiatri», og «Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging», sier Olaug E. Vibe, avdelingsleder for helse og oppvekst.

– Oslo kommune ser behovet for økt kompetanse hos både barn- og ungdomsarbeiderne og helsefagarbeiderne. Derfor er det flott å se at Oslo kommunes medarbeidere tar initiativ til egen videreutdanning, sier avdelingsleder Vibe.

Mange vil på scenen

Også det nye studiet «Sceneteknisk produksjon» peker seg ut i årets søknadsbunke. 74 førstevalgssøkere har meldt seg til 20 studieplasser. Den scenetekniske bransjen mangler i dag både personell og kunnskap for å møte fremtidens utfordringer og krav, og det halvannet år lange studiet (heltid evt. tre år nettbasert) skal gi studentene kompetanse til å jobbe på de største og mest komplekse prosjektene.

– Det er svært gledelig å se at interessen er så stor som vi trodde den var. Det bekrefter at bransjen hadde rett om behovet for utdanning da de henvendte seg til skolen med ønske om opprettelsen av studiet, sier Hans Peter Jenssen, fagansvarlig Sceneteknisk produksjon.

Kirsti Andresen er rektor på Fagskolen Oslo.
Kirsti Andresen er rektor på Fagskolen Oslo.

Vil studere i Oslo

Kirsti Andresen, rektor på Fagskolen Oslo, peker på at utdanning i Oslo er viktig for folk som bor i byen:

– I Oslo ønsker 67,8 prosent av søkerne å utdanne seg i eget fylke, det er landets høyeste tall og høyere enn i fjor. Det betyr at investeringer i fagskolen gir uttelling for Oslos befolkning, sier Andresen.

Satser på fagskolene

Også Ola Borten Moe, forsknings- og høyere utdanningsminister, er glad for årets søkertall i fagskolesektoren:

– Regjeringen satser stort på fagskoler, og det er positivt at enda flere får opp øynene for mulighetene en fagskoleutdanning gir. Her utdannes kandidater som det er stor etterspørsel etter i næringslivet, sier statsråden.

Det er fortsatt mulig å søke studieplass. Suppleringsopptak på Samordna opptak åpnes den 31. mai kl. 9:00.