Fagskolen Oslo innfører teamorganisering for lærere

Sentrale arbeidsmetoder studenter vil treffe i yrkeslivet må prege opplæringsløpet i undervisningen. Dette være seg teamorganisering for samhandling, tverrfaglighet og prosjektstyring. Målet med teamarbeidet er å utvikle mer nyskapende undervisning som er tett på arbeidslivets behov, og utnytter muligheten i ny teknologi. Arbeidslivets behov i denne sammenheng omfatter både faglig og pedagogisk – hva fremmer god læring i skole og i virksomhet.
Samling av nye teamkoordinatorer

Kickoff for nye teamkoordinatorer

Vi samlet våre nye og engasjerte teamkoordinatorer til kurs, lunsj og refleksjon rundt ny rolle. Skolen er stolt av våre nye teamkoordinatorer Espen Schmidt, Sondre Ludvig Wammeli, Arne Sætherø, Ruth Kvisterø Moe, Lars Dagalid og Karen-Ann Iuell.

-Dette tror jeg skal bli spennende, sier Espen Schmidt, teamkoordinator for Byggfag.

Autonome team gir utvikling og nye løsninger

Store og komplekse oppdrag som krever bred kunnskap, kompetanse og erfaring, gjør at arbeidet må deles på flere. Alle de egenskaper en etterspør i en virksomhets utviklingsprosess finner en ikke hos en enkeltperson – det ideelle individ finnes ikke.  Fagskolen innfører teamorganisering av lærerne med komplementære og tverrfaglige kompetanser. Prosjekter skal utvikles tverrfaglig for studentene for å øke læringsutbytte. 

-Organisering i team er forankret i skolens strategi, arbeidstidsavtale og verdier. Teamorganisering legger til rette for digital samhandling og aktiv læring, samt gir en flatere struktur for samarbeid og autonomi, sier Kirsti Andresen, rektor ved Fagskolen Oslo.

Målsetting for teamarbeid ved Fagskolen Oslo

Skolen har gjennom samarbeidet med organisasjonene kommet frem til en godt forankret måte å jobbe på. Arbeidet ved skolen skal preges av samhandling og tverrfaglighet for å oppnå best mulig læringsutbytte hos studentene. Teamarbeid kan bidra til kvalitet og helhet i undervisningen. Målet er å arbeide flatere, tverrfaglig og mer fleksibelt og tilføre teamene (lærerne) større autonomi og eierskap til egen organisering. På sikt ønsker vi autonome team som tenker utvikling og ser nye muligheter for skolen.

- Målet med å innføre teamorganisering ved skolen vil være å øke digitalisering og samhandling, og øke studentenes tverrfaglige læringsutbytte gjennom involvering fra alle skolens lærere. Teamene vil gi mulighet for økt samhandling mellom skole og næringsliv, sier Harald Selvær, tillitsvalgt ved skolen.

Skolens nye arbeidstidsavtale har mange mål om team

•             Bedre kvaliteten på undervisningen

•             Gi opplæring tilpasset voksne studenters behov

•             Gi økt lærertilgjengelighet og mulighet for bedre kontakt mellom lærere og student

•             Legge til rette for et godt samarbeid mellom lærerne og mellom lærerne og skoleledelsen

•             Skape mulighet for større fleksibilitet for den enkelte

•             Gir større muligheter for å fordele arbeidsoppgavene mellom lærerne, og derigjennom en god utnyttelse av den enkeltes kompetanse

•             Gi læreren et profesjonelt handlingsrom

•             Gi gode og forutsigbare arbeidsvilkår og en arbeidsbelastning tilpasset den enkelte lærers situasjon

•             Gir muligheter for å tilrettelegge for økt kompetanseheving av undervisningspersonalet

•             Legge til rette for et bedre arbeidsmiljø som kan medvirke til redusert sykefravær med fokus på nærvær

•             Ivaretar kontaktlærers oppgaver

 

​​​​​​​Studentene trenger entreprenørskaps- og innovasjonskompetanse

Kunnskap er ikke nok til å være kompetent for jobb. Arbeidslivet etterspør folk med initiativ, kreativitet og omstillingsevne. Dette er viktige personlige kompetanser som alltid fremkommer i stilling-ledig annonser, men ikke på vitnemålet. Spørsmålet er hvordan disse kompetansene kan øves i studiene. Forskningen viser at dette øves best i samarbeid med arbeidslivet, gjennom reelle prosjekter og tverrfaglige utfordringer. Teamarbeidet ved skolen vil stimulere til dette og sikre studentene våre ytterligere kvaliteter og kompetanser. Det omtales ofte som vekstkriterier, at studentene får ytterligere kunnskap og erfaring i verdiskaping, kreativitet, erfaringslæring, samarbeid med arbeidsliv og tverrfaglighet.

Vi ønsker alle våre nye teamkoordinatorer og lærere en spennende samhandlingsform som er fremtidsrettet og engasjerende. Vi tror dette gjør studenter våre ekstra etterspurte.