Fagskolen Oslo i gang med kompetanseutvikling for renholdsbransjen

Fagskolen har utviklet et nytt studium for mellomledere i renholdsbransjen. Vi gjennomførte en pilot med 33 deltagere.
Bilde
Pilot renhold

Bildetekst: Fagansvarlig Remi Pettersen(bak til v.) og prosjektleder Arne Bjerke (bak t.h.) med et utvalg av deltagerne på pilot – renhold.

De som gjennomførte piloten i renhold var driftsledere, driftssjefer, husøkonomer, site manager, renholdsoperatører og daglig ledere.

- Vi er svært glad for at det endelig tilbys muligheter for kompetanseheving i bransjen. Det gir økt stolthet og åpner nye karriereveier for de som vil bli mellomledere, sier Tone Hartviksen, ESG ansvarlig i 4Service. Hun underviste også studentene i bruk av NHOs veileder i bærekraftstrategi.

Eyvind Taraldsen, faglig leder og rådgiver i ST consult as introduserte studentene for INSTA 800. Dette handler om viktige standarder for fastsettelse og bedømmelse av renholdskvalitet.

- Det er et stort behov for denne kompetansen i renholdsledelse. Kombinasjon av fagkompetanse og renholdsledelse er viktig for renholdsindustrien. Målet er å få forståelse for standarder, se betydningen av kundekontakt, samt god innsikt i personalarbeid og drift, sier Eyvind Taraldsen.

Forelesere renhold

Bildetekst: Tone Hartviksen, ESG ansvarlig i 4Service (til venstre) og Eyvind Taraldsen fra ST Consult underviste på piloten for renholdsbransjen.

-Vi har også sett at det er et stort behov for etterutdanning for de med fagbrev eller lang yrkeserfaring innfor renhold. Det er her den nye mellomlederutdanningen kommer inn og vil få en viktig rolle å spille, sa Baard Fiksdal, informasjonssjef i NHO Service og Handel, ved åpningen av piloten i renhold.

I høst gjennomfører Fagskolen Oslo piloter som går over tre dager for hver av de tre spesialiseringene kantine og servering, renhold og byggdrift og eiendomsservice.

Mellomlederutdanningen for drift og servicebransjene er et samarbeid mellom Fagskolen Oslo, NHO Service og Handel, Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Etterstad Videregående Skole. Mellomlederutdanningen vil starte høsten 2022 og gi 30 studiepoeng.