Fagskolen Oslo får millioner til Industrifagskolen

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) tildeler midler til studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Industrifragskolen. Industrifagskolen er et samarbeid mellom Norsk Industri, Fellesforbundet og Industri Energi som finansierer korte moduler og utdanningstilbud til industriarbeidere som treffer industriens kompetansekrav.
Bilde
Illustrsjonsfoto
Det er et stort behovet er for å tilby fleksibel videreutdanning til fagarbeidere som er i jobb. Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Fagskolen Oslo får tildelt over 3,5 millioner kroner, fordelt over tre år som skal benyttes til videreutdanning gjennom Industrifagskolen. Det er stort behov for arbeidstagere med digital kompetanse. «Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsbransjen» er et utdanningsprogram for håndverkere i produksjon. Studiet inneholder bruk av digitale verktøy på byggeplassen.

Samarbeidsavtale med store virksomheter

Oslo har inngått samarbeidsavtale med både AF Gruppen, klyngen Construction City og VVS Norge om gjennomføring av Den digitale fagarbeider. Formålet er å sikre omstillingen og ny kompetanse for fagarbeidere. Tilbudet gjennomføres i tilknytning til jobben. Man skal ikke utdanne seg ut av jobben, men beherske arbeidsoppgavene og endringer på arbeidsplassen enda bedre.

- Dette viser hvor stort behovet er for å tilby fleksibel utdanning til fagarbeidere som er i jobb.  Også er det svært viktig at rammetildelingen gjøres over tre år for å sikre forutsigbarhet for skolen, sier Kirsti Andresen, rektor på fagskolen.

Kvalifiserte fagarbeidere er konkurransefortrinn

Vi vet at to av tre norske bedrifter mangler folk med den rette kompetansen. Høyt kvalifiserte fagarbeidere er et viktig konkurransefortrinn, og behovet for digitalisering og grønn kompetanse er avgjørende. Midlene som fagskolene totalt får tilsvarer 317 fulltids studieplasser i året, og siden det er snakk om korte, modulbasert utdanningstilbud, betyr det at over 2100 fagarbeidere nå får tilbud om relevant videreutdanning på 70 ulike kurs og moduler.

Vi må styrke våre virksomheter

- Det er viktig at våre rørleggerbedrifter er i stand til å møte fremtidens krav og forventninger, både på byggeplass og i kundemøter. Digital kompetanse og spesielt BIM-kompetanse (Bygningsinformasjonsmodellering) er et fagområde hvor rørleggerbedrifter trenger å styrkes for fremtiden. I tillegg trenger VVS Norge Akademiet et fleksibelt etter- og videreutdanningstilbud som kan kombineres med jobb. Vi har stor tro på at dette kommer til å bli en suksess, sier Sjur Kjos Sørensen, leder for VVS Norge Akademiet.

Den digitale og grønne omstillingen i industrien må starte med fagarbeiderne. Derfor er veksten i fagskolen svært gledelig. Den viser at Industrifagskolen treffer et behov og tildeling av studieplasser over tre år gir bedre forutsigbarhet.