Fagskolen Oslo deltok i debatten på Arendalsuka

Sammenslutningen Bygg Arena Arendal satt søkelys på Fremtidens fagarbeider på Arendalsuka. Hvordan skal vi klare å utdanne og rekruttere profesjonelle fagarbeidere? Fagskolen Oslo satt i panel sammen med statsråd Torbjørn Røe Isaksen og nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik og konsernsjef i Obos Danial Siraj.
Bilde
Debattpanel Arendal

Bildetekst: (f.v.) Anne K. Eggen Lervik, Fagskolen Oslo, Danial Sira, konsernsjef i Obos, Torbjørn Røe Isaksen, statsråd, Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet. Opptak fra debatten finner du HER.

- Norge trenger utdanning som bygger på praktisk og profesjonell yrkesutøvelse. Vi må rendyrke det praksisnære, i tett samarbeid med bransjen, sier Anne K. Eggen Lervik, leder for strategisk innovasjon og kommunikasjon ved Fagskolen Oslo.

Bildetekst: Anne K. Eggen Lervik, Fagskolen Oslo

Underskudd på kvalifisert arbeidskraft

Bygg, anlegg og eiendomsnæringen (BAE) er avhengig av tilgang på motiverte og kompetente fagarbeidere. Det er et stort underskudd på kvalifisert arbeidskraft i Norge, og prognoser fra EBA viser at vi trenger 8.500 nye fagarbeidere bare innen bygg og anlegg hvert eneste år frem mot 2030. Dette bør være et av de viktigste temaene under årets valgkamp. BAE er landets største sysselsetter med 385.000 ansatte. Behovet for kompetente fagarbeidere er stadig økende.

Det stilles stadig høyere krav til kvalitet, effektivisering, digitalisering, klima og miljø og lønnsomhet. Bransjen må vise både evne og vilje til å forbedre og fornye seg i årene som kommer, og forventningene til fremtidens fagarbeiderne vil utvikle seg raskt.

Bildetekst: statsråd Torbjørn Røe Isaksen og nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik

Stor satsing på Fremtidens fagarbeider

"Fremtidens fagarbeider" er et prosjekt som går under fokusområdet «Kompetanseheving og FoU» innen Construction Citys Arena-program. Prosjektet ledes av Fagskolen i Oslo, der AF Gruppen som bærekraftig entreprenør har en egen og reell interesse i å være aktiv bidragsyter. Prosjektet har som mål å tette lenken mellom utdanningstilbudet og næringslivets kompetanseetterspørsel. Og her er har Construction City Klynge en viktig rolle for samhandling mellom medlemmer.

Bildetekst: Danial Siraj, konsernsjef i Obos.

Stort behov for flere studieplasser

Skal vi klare å imøtekomme behovet for fagarbeidere og ingeniører er det stort behov for flere studieplasser. Vi trenger ikke å opprette nye tilbud innenfor universitet og høyskole når vi allerede har fagskoler som utvikler og tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning. Vi trenger utdanning som bygger på relevans for praktisk, profesjonell yrkesutøvelse.  Vi ser nå for første gang i historien at det er flere søkere til yrkesfag enn studiespesialiserende på landsbasis. Det håper vi er starten på en etterlengtet utvikling.

Likeverdige utdanningsveier

I Norge har vi hatt tradisjon for å verdsette den akademiske høyere utdanningsveien.  Vi må ikke hindre folk i å ta høyere utdanning fordi de «bare har jobba». Vi må anerkjenne praksisen som en del av utdanningsløpet. Utdanning skjer hele livet. Livslang læring er mer enn et tomt begrep.

Vi mangler den integrerte helhetlig tenkningen mellom utdanning og arbeidsliv. Vi har ikke samlokalisert utdanningsinstitusjoner og mottakende arbeids- og næringsliv. Nå gjør vi det – i arbeidet med klyngen Construction City.

Vi må utvikle nye utdanningsløp som gjenspeiler behovene i arbeidslivet

Norge har et kunnskapsintensivt arbeidsliv. Vi trenger en likeverdig utdanningsvei for både akademisk og høyere yrkesfaglig utdanning. Det krever forskjellige modeller for læring som ivaretar behovet for praksisnærhet og samarbeid med arbeidslivet i den yrkesfaglig høyere utdanningen.

Opptak fra debatten finner du HER.