Fagskolen leverer: Stort behov for byggfagingeniører

Det stilles nye krav til personer som skal taksere bolig. Regjeringen ønsker lovendringen for å sikre tryggere bolighandel. Nå snakker vi ikke «takstmann», men «bygningssakkyndig». Det stilles krav til kompetanse og den finner du hos byggfagingeniørene fra fagskolene.
- Vi trenger flere folk, sier Henning Møllerløkke, daglig leder i Taksering Norge.
Bilde
Taksering Norge

Bildetekst: Henning Møllerløkke, daglig leder i Taksering Norge.

Taksering Norge gjør tilstandsrapporter for bolig og næringseiendommer. Taksering Norge fokuserer kompetanse hos sine medarbeidere for seriøs levering av takseringstjenester. Fagskoleingeniørene innen byggfag er de mest kompetente medarbeidere innenfor dette feltet.

-Når du benytter deg av våre tjenester skal du sikre høy kvalitet, troverdighet og tillitt i markedet, sier Henning Møllerløkke, daglig leder i Taksering Norge.

Vi trenger flere folk

-Vi har stor glede av fagskoleingeniørene. De er presise i beskrivelse av bygg og tilfredsstiller kompetansenivået til bygningssakkyndig. Det er supre folk og vi trenger flere! sier Møllerløkke.

Taksering Norge har ansatt to fagskoleingeniører og ser frem til ytterligere to kandidater som begynner rett etter fullført eksamen i vår. Han understreker spesielt behovet for kandidater som er gode i matematikk.

-Vi skjønner at fagskoleingeniørene er svært etterspurte. De er dyktige fagarbeidere med høyere yrkesfaglig utdanning og kjenner hele verdikjeden i virksomheten sier Kirsti Andresen, rektor ved Fagskolen.

Fra takstmann til bygningssakkyndig

-Vi har behov for kompetanse som analyserer og beskriver bygningsmasse. Takstbransjen har fått faglige krav til kompetanse og formell bakgrunn. Fagskoleingeniører fra høyere yrkesfaglig utdanning passer perfekt.

-Vi ser at fagskoleingeniørene dekker kompetansekrav og er svært relevant og attraktive for bransjen, sier Møllerløkke, og fortsetter - spesielt er jeg imponert over hvordan fagskoleingeniørene håndterer faglige utfordringer, evnen til presise beskrivelser på en saklig og kompetent måte. Objektivitet og faglighet står sentralt og er avgjørende for å beholde en seriøs posisjon i markedet.

Her finner du mer informasjon om faginnhold for fagskoleingeniørene i bygg.