Fagskolen jubler over flere studieplasser fra regjeringen

Regjeringen deler ut penger til fagskoler i alle fylker og Oslo får flest plasser. Fagskoler over hele landet får 20 millioner kroner til 500 nye toårige studieplasser fra høsten 2023.
Bilde
Kirsti Andresen

Foto: Fagskolen Oslo. Bildetekst: Kirsti Andresen.

Det er særlig mangel på folk innenfor bygg- og anlegg, industrien og IKT. Også det offentlige mangler folk med høyere yrkesfaglig utdanning, innenfor helse-, pleie - og omsorgsyrker.

- Dette er svært gledelig, sier Kirsti Andresen, rektor på Fagskolen Oslo.  - Vi har fem nye studier vi har utviklet i tett samarbeid med arbeidslivet i Oslo. Det er akutt behov for kompetanse. Vi har enda ikke fått startet studiene grunnet mangel på studieplasser. Kanskje vi endelig kommer igang, sier Kirsti Andresen.

– Vi vet at arbeidslivet har et stort behov for ansatte med høyere yrkesfaglig utdanning. De 500 nye studieplassene blir viktige for å tette dette kompetansegapet, sier Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Økning av antall studieplasser på 14 prosent fra dagens nivå.

– Regjeringa vil gi fagskolene en enda viktigere rolle og vil prioritere både vekst og kvalitet for å møte framtidas kompetansebehov. I tillegg til flere studieplasser er det i statsbudsjettet for i år også bevilget 52 millioner kroner som blant annet skal gå til å utvikle nye fagskoletilbud, sier Borten Moe.