Fagskolen hadde besøk av stortingspolitiker Olaug Bollestad (KrF)

-Jeg er drittlei av å høre at vi trenger flere varme hender, uttaler Bollestad til Altinget. Fagskolens egen leder for helse og oppvekstfag, Olaug Vibe, kan ikke være mer enig. Hun inviterte Bollestad til fagskolen.
Bilde
Besøk Bollestad

Foto: Fagskolen Oslo. Bildetekst: (fra venstre) Øivind Håbrekke, førstekandidat for Krf til bystyret i Oslo 2023, Olaug Bollestad, Stortingsrepresentant og partileder i KRF, Olaug E. Vibe avdelingsleder FO, Karnann Iuell faglærer og Gina Hande Nordby faglærer.

Fagskolen Oslo er en viktig premissleverandør for politikkutforming

-Det er fagskolen som kan bidra med å sikre tilgang på riktig kompetanse, sier Vibe, som presenterer fagskolens studieportefølje og tette samarbeid med Sykehjemsetaten. Sammen har hun med seg faglærer Gine Hande Nordby og Karnann Luell, begge faglærere i demens og alderspsykiatri.

Kloke hoder

Nå vil Bollestad sikre at det blir nok helsepersonell når hennes generasjon går av med pensjon.

– Jeg er drittlei – unnskyld uttrykket – av å høre at vi trenger flere varme hender! Vi trenger flere arbeidshender, og de arbeidshendene må være koblet på noen kloke hoder, som skjønner hva folk feiler og gir dem både omsorg og behandling deretter, sier Bollestad.

Olaug Vibe presenterer studier

Foto: Fagskolen Oslo. Bildetekst: Olaug Vibe presenterer fagskolens studier innenfor helse og oppvekstfag

Olaug Vibe var opptatt av å vise hvordan fagskolen kan tilpasse studier tilrettelagt for ulike helseinstitusjoner for å sikre best mulig kompetanse, og viktigheten av at helsefagarbeidere må få anledning til videreutdanning.

-Vi må tilby fleksible utdanningsløp til folk som er i jobb, slik at helsefagarbeidere kan spesialisere seg for dedikerte fagfelt, sier Vibe.

35 deltakere fra Sykehjemsetaten har fått tilrettelagt kompetanseheving i demens og alderspsykiatri. Fagskolen har sammen med Sykehjemsetaten tilpasset emner for å tilrettelegge for presise kompetansebehov, sier Nordby som er en av faglærerne på studiet.

Yrkesstolthet, innsikt og refleksjon

Lærerne som har fulgt våre studenter tett, utrykker at de gjennom studiet får fagfolk med større yrkesstolthet, innsikt og refleksjon. Dette er kjennetegnet på fagskolens studietilbud: de kan tilpasse kompetansen til arbeidslivets behov og kan voksenpedagogikk. Fagskolens lærere har både kompetanse innen fagfeltet og er pedagoger.

Fagarbeiderne som tar utdanning mens de er i jobb, må oppleve at det de lærer kan anvendes umiddelbart ute i eget arbeid. Bollestad har lagt frem et representantforslag med tittelen «plan for en styrket helseberedskap» og inneholder 18 punkter om alt fra utdanning og rekruttering av helsepersonell, til hvordan de skal beholdes og ledes.

Stort behov

Stort behov for helsepersonell Ifølge det siste anslaget til Statistisk sentralbyrå, vil det mangle 30.000 sykepleiere og 24.000 helsefagarbeidere i 2040.