Fagskolen forsetter som styremedlem i Arena styret i Construction City

Årsmøtet i Construction City ble avholdt digitalt den 3.6.21. Construction City er en nasjonal næringsklynge som jobber for å styrke konkurransekraften til bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen i Norge.
Bilde
Construction City klyngen

-Vi har stor glede av å være medlem i Construction City og vårt mål er å samlokaliseres i 2025. Kuben yrkesarenas satsing på yrkesfag har vært en suksess. Nå vokser vi ut av lokalene og ser vår mulighet som yrkesfagenes forlengende arm inn i Construction City, sier Kirsti Andresen, rektor på Fagskolen.

-Vi er svært glade for å være et aktivt medlem i klyngearbeidet. Construction City omfatter hele verdikjeden der aktører møtes for å dele innsikt, etablere samarbeidsprosjekter, og løfte bransjen inn mot fremtiden. Dette er gull for Fagskolen å være en del av, sier Anne K. Eggen Lervik som er leder for innovasjon og kommunikasjon og er skolens representant i Arena styret i Construction City.

 

Dette er vi mest stolte av i året som har gått!

Fagskolen samarbeider tett med Construction City. Fagskolen leder sammen med AF Gruppen at av klyngens prosjekt «Fremtidens fagarbeider» som går under fokusområdet «Kompetanseheving og FoU». Prosjektet ble presentert på årsmøtet som en av flere aktiviteter under punktet «dette er vi mest stolte av fra året som har gått!».

Fremtidens fagarbeider er et prosjekt med mange aktiviteter:

  • Vi har gjennomført en Construction Camp med mange deltakere fra arbeidsliv og utdanning. Mange gode innspill som prosjektet følger opp videre.
  • Vi skal delta på Arendalsuka for å fremme betydningen av yrkesfagene.
  • Vi utvikler et nytt studium der bærekraft, digitalisering, sirkulær økonomi og entreprenørskap er tilrettelagt for byggebransjen i samarbeid med Construction Citys medlemmer.
  • Vi har fått milder frå regjeringen til utvikling av metoder for aktiv læring og digital samhandling. Dette skjer i samarbeid med klyngens medlemmer.
  • https://constructioncity.no/nb/artikkel/nytt-prosjekt-kobler-utdanning-og-bransje

Fremtidens fagarbeider er en brobygger mellom utdanningstilbud og næringslivets kompetanseetterspørsel. Construction City Klynge utgjør en viktig premiss for samhandling mellom medlemmer og økt satsing på profesjonell yrkesutøvelse.

  • Bare i AF Gruppen er hver andre medarbeider en fagarbeider.
  • På byggeplassen er det forandring i kompetansebehov; økte krav knyttet til seriøsitet, større samspill, samt store digitaliseringsbehov.
  • Vi trenger kompetanse som kombinerer teoretisk innhold og praktiske ferdigheter.
  • En profesjonell yrkesutøver må veksle kontinuerlig mellom verdiskaping og læring. Virksomheter har ikke tid til å ta folk ut av verdiskapende arbeid for å sette dem på skolebenken. Vi må finne gode løsninger sammen!
  • Og utdanning er ikke bare det som foregår i klasserommet. Opplæring er en del av jobben. Eller jobben som en del av opplæringen. Livslang læring integrerer begge deler.

Hele Norge er tjent med å fremme fagarbeideren – å verdsette og anerkjenne profesjonell yrkesutøvelse – det har den største betydningen for et kompetent arbeidsliv.