Fagskolen deltar i Green Producers Club - tidenes klimaløft i norsk kultursektor

Kultursektoren står for betydelige CO2-utslipp. Det er utviklet et helt nytt klimaverktøy for å spore og avdekke klimasyndere for film og TV, scene og festival. Green Producers Tool er et verktøy for måling av klimaavtrykk på alle typer produksjoner innen film og TV, scene og festival.
Bilde
Scenteknisk produksjon

Fra venstre: Richard Duursema, 4Service. Joakim Moe Røisland, Medvind. Hans Peter Jenssen, Fagskolen/CT. Vilde Wetrhus, Zero. Marte Strand, Green Producers Club. Foto: Green Producers Club

Green Producers Club

Årets første Club Meeting i Green Producers Club gikk nylig av stabelen hos JCP. Hans Peter Jenssen var til stede med både bransjehatten og fagskole-hatten på! Han deltok i panelsamtale med andre aktører i event- og kulturbransjen om både veien videre og konkrete tiltak for en mer bærekraftig bransje. Green Producers Club er et initiativ fra Virke og de store aktørene i kultur og eventbransjen for å forske på og utvikle verktøyer med tanke på måling og forbedring av klimaavtrykket.

Deltakere Green Club

Foto: Green Producers Club

En mer bærekraftig bransje

Klimaverktøyet Green Producers Tool vil bidra til bevisstgjøring og reduksjon, og måler utslipp i produksjoner. Verktøyet er utviklet på bakgrunn av forskning gjort av CICERO i samarbeid med bransjeaktører for å spore og avdekke klimasynderne i alle deler av en produksjon. Klimaverktøyet vil inngå i "pensum" på vårt nye studium Sceneteknisk produksjon som starter til høsten på Fagskolen Oslo.