Fagskolen bruker næringslivets samhandlingsmetoder i opplæringen

BIM-studentene øver på reelle samhandlingsmetoder som brukes i næringslivet, i prosjektering og utføring av bygg- og anleggsprosjekter.
Bim-studenter øver samhandlingsmetoder

"P3" er navnet på et prosjektarbeid studentene jobber med i to uker. Arbeidet gjennomføres i egnede samhandlingsarealer, som skolens ICE-rom (Integrated Concurrent Engineering) og over Skype. Studentene modellerer opp yrkesarenaen Kuben eller deler av Kuben i BIM-programmer, dvs. tre-dimensjonale tegne-/modelleringsprogrammer. I disse tredimensjonale modellene legges det også inn informasjon som                        
er nødvendig for byggeprosessen og prosessen med å forvalte bygget i ettertid.

Faglig samarbeid på tvers

Samhandlingsprosjektet er tverrfaglig og foregår med flere skoler. Fagskolens BIM-avdeling på Vestby samt BIM-studiene på Fagskolen Innlandet (Gjøvik) og Fagskolen Tinius Olsen (Kongsberg) samarbeider med Fagskolen i Oslo. De ulike faggruppene modellerer opp ulike fag i bygget, bærende konstruksjoner, arkitekt, ventilasjon, rør, elektro. Det samarbeides om at disse modellene ikke kolliderer på en slik måte at bygging blir vanskelig.

Studentene presenterer resultatet for lærere og klassene, og prosjektet er en viktig del av standpunktkarakterene.

Foto: Ingolf Sundfør, Fagskolen Oslo