Fagskole-yrker på topp

Landets mest populære arbeidstakere akkurat nå utdannes på fagskoler.
Bilde
Bilde fra Karrieredagen 2022
Fagområder som er viktige studieområder på Fagskolen Oslo og andre fagskoler, er blant de meste etterspurte yrkene på Finn.no. Foto: Thor Stenersen

Kjære speil på veggen der, hvem er mest populær i landet her?

Glem speilet og eventyret, vi har fått bedre målemetoder: Finn.no har nylig offentliggjort en oversikt over hvilke yrker som de første ukene i 2023 er de mest etterspurte – målt i antall stillingsannonser. Og det er fem stillingskategorier som utpeker seg:

– I disse kategoriene ser vi at det er høy etterspørsel etter kandidatene. Finner du yrket ditt på denne lista, er det altså gode muligheter for ny jobb i vinter, sier Christopher Ringvold, leder for Finn jobb.

Automasjon og elektro

Øverst på listen står kategorien «ingeniør». Dette yrket omfatter mange ulike fagområder, og de tre som utmerker seg, er elektro, automasjon/instrument og mekanisk. Altså fagområder som er viktige studieområder på Fagskolen Oslo og andre fagskoler.

– Vi opplever at bedriftene etterspør studenter med kompetanse som de får her på fagskolen, sier Ann Karin Bjerke, avdelingsleder elektro på Fagskolen Oslo. Hun får støtte av Jan Høien, lærer på elektrostudiet:

– Vi ser at det er litt konkurranse mellom våre ferdig utdannede fagskoleingeniører og kandidater fra andre typer ingeniørutdanninger, men fagskolen hevder seg godt. Vi snakker om lyse utsikter. Markedet nærmest skriker etter folk, våre studenter får jobb, sier Jan Høien.

Yrkesfag står sterkt

Yrkesfagene kommer generelt godt ut i annonse-oversikten som Finn.no har utarbeidet. På 2. plass (altså etter ingeniør) kommer nemlig kategorien «håndverker», der elektrikere, mekanikere og montører utmerker seg. På 3. plass følger salg – før yrkesfagene igjen melder seg: Både på 4. plass innenfor kategorien «Ledelse» og på 5. plass («Rådgivning») er fagområdet bygg og anlegg sterkt etterspurt.