Fagskole og generell studiekompetanse

Studenter som gjennomfører 120 studiepoeng (Bygg/Elkraft/KEM) får generell studiekompetanse automatisk ved å gjennomføre sitt fagskolestudium.
Bilde
Fagskolen

Hvis du har fullført en 2-årig fagskoleutdanning som er godkjent etter
Fagskoleloven, har du generell studiekompetanse.

For at du skal få generell studiekompetanse på grunnlag av en fagskoleutdanning, må disse kriteria være oppfylt: 

  1. Du må ha gått på et utdanningsprogram som har vart i tilsvarende 2 år på fulltid og som tilsvarer 120 studiepoeng fra fagskole. Dersom du har gått to ulike program på til sammen 2 år, vil dette ikke bli godkjent, selv om det er tatt ved samme fagskole. 
  2. Fagskoleutdanning må ha vært akkreditert da du tok det.

Les mer her:

Universitet og høyskole - Fagskole og generell studiekompetanse