Færre vil studere – men flere vil til Fagskolen Oslo

Søkningen til norske universiteter og høyskoler faller, men for fagskolene er tallene mer stabile. Fagskolen Oslo øker søkertallet med åtte prosent, viser Samordna opptak.
Bilde
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)

Tallene for Samordna opptak 2022 er nå offentliggjort. Søknadsfristen hos det nasjonale opptakssystemet gikk ut 20. april, og for første gang på flere år viser tallene en nedgang for søkningen til norske universiteter og høyskoler – den er på 12.4 prosent. Også fagskolene har færre søkere i år, men de offentlige fagskolene (omfatter Fagskolen Oslo) kan samlet vise til en liten oppgang.

Etter to år med pandemi og usikkerhet var det ikke uventet at årets søkertall ville avvike fra den klare økningen som har vært de siste årene. Et strammere arbeidsmarked spiller trolig også inn. I år har ca. 135.000 personer søkt opptak på universiteter og høyskole, det er ca. 19.000 færre enn i 2021.  Drøyt 12.000 har søkt på de 23 fagskolene som er tilknyttet Samordna opptak (SO).

Oslo øker

Fagskolen Oslo kan notere seg 933 søkere som har skolen som sitt førstevalg. Det er en økning fra 864 søkere i fjor, dvs. 8,0 prosent.

– Vi ser en stor og gledelig økning på de fleksible studiene våre, altså studier som foregår på deltid eller er nettbaserte med samlinger. Eksempler på disse er Elkraft og Sterilforsyning. Vi ser også en kraftig økning på studiet Helseadministrasjon som er utviklet i samarbeid med Oslo Universitetssykehus (OUS). Her har tallet på primærsøkere, altså søkere som har dette som sitt førstevalg, gått opp fra 60 til 90. Men også enkelte stedbaserte utdanninger som Elkraft har hatt en pen økning, sier Kirsti Andresen, rektor ved Fagskolen Oslo.

Rekrutteringsarbeid

Hun sier at Fagskolen Oslo har vektlagt rekrutteringsarbeidet ekstra mye det siste året, og skolen har gjort seg godt synlig på busser og T-bane, gjennom kampanjer og annonser. Fagskolen Oslo tilbyr i år 535 studieplasser, en økning fra 485 i fjor. Skolen er blant landets største, bare Fagskolen Viken (i de p.t. sammenslåtte fylkene Østfold, Buskerud og Akershus) og Fagskulen Vestland (Sogn og Fjordane og Hordaland) er større. 

Stabil kjønnsfordeling, flere på nett

Av de i alt 12.000 fagskolesøkerne – som har søkt på 437 ulike linjer/studier - er ca. 65 prosent menn og 35 prosent kvinner, en kjønnsfordeling ganske lik de foregående årene. De teknologiske fagene har en klar overvekt av menn, mens kvinner dominerer på helse- og omsorgsstudiene.

På landsbasis viser tallene også at stadig flere søker seg til nett- og samlingsbaserte studier. Av de i alt 437 fagskolestudiene er 60,9 prosent klassifisert som nett- eller
samlingsbaserte, en økning fra 49,6 prosent i fjor. Opptaket i 2022 er det første året der majoriteten av studieplassene er nett-/samlingsbaserte.