Etablerer sceneteknisk fagskole

Fagskolen har ansatt fagansvarlig for ny utdanning for teknikere (lyd, lys, bilde og scene). Fagansvarlig får en sentral rolle i arbeidet med å realisere ny sceneteknisk utdanning og tett samarbeid med bransjen. Lyd-, lys-, AV- og sceneteknikere jobber på konserter, events og forestillinger.
Bilde
Hans Peter Jenssen

– Den nye utdanningen for sceneteknisk produksjon i regi av fagskolen er et helt nødvendig grep for å sikre den scenetekniske bransjens videre eksistens og utvikling, sier Hans Peter Jenssen. 

Utdannet fra LIPA i Liverpool

Hans Peter Jenssen er utdannet tekniker fra LIPA i Liverpool og Interiørarkitekt fra UWMIN i London. Han har de siste 10 årene jobbet som prosjektleder og designer i Bright, som er en av landets største aktører i den scenetekniske bransjen. Ved siden av å være ansatt som fagkonsulent i fagskolen jobber han for tiden også som lysdesigner og scenograf i NRK. Han har i mange år vært en aktiv bidragsyter til bransjen gjennom forelesningsserier for Kulturrom, kursing av unge og nye teknikere samt veiledning ved Høyskolen Innlandets TV utdanning. I tillegg jobber han med standardiseringsarbeid i både formelle og uformelle fora på tvers av de ulike aktørene i bransjen. Han bor i Drammen med kone og to barn, og bruker ellers tiden på å se på stjernehimmelen, sykling, matlaging og Lego.

Stort behov for sceneteknisk utdanning

– Bransjen har mistet så mye som 20% av operativt personell i løpet av de to årene med pandemi, og dette sammen med mangelen på utdanning gjennom flere år gjør at det nå er en prekær bemanningssituasjon i hele bransjen. For mange er det kanskje enkelt å tenke at dette høres da ikke så viktig ut, men faktum er at flere festivaler og konserter vil stå i fare for å måtte avlyse hvis de ikke får tak i riktig og nok personell, og de store aktørene rapporterer allerede om flere forespørsler enn de klarer å håndtere. Samtidig har bransjen gjennomgått en voldsom profesjonalisering og modernisering de siste årene, og kravene til kunnskap hos teknikere er blitt langt mer komplekse enn for bare 10 – 15 år siden, sier Hans Peter.

Sceneteknisk fagskole

Sceneteknisk utdanning på fagskolenivå er et etterlengtet tilskudd til rekrutteringsarbeidet, men at den også kommer på en veldig god tid da bransjen skriker etter kompetente teknikere i alle ledd av prosjektene – det vil være svært gode arbeidsmuligheter i mange år fremover.

Hovedorganisasjonen VIRKE og CREO har sammen med Fagskolen Oslo utviklet utdanningen på høyere nivå. Kompetansebehovet er kartlagt i samarbeid med bransjen gjennom metoden "balansekunst".

Det skal tilrettelegges for at teknikere med realkompetanse kan ta utdanning, uten å tas ut fra arbeidslivet i lange perioder. Sceneteknisk fagskole vil bestå av omfattende praksis hos våre gode samarbeidspartnere gjennom hele studieløpet.

Vi setter stor pris på å ha Hans Peter med på laget!