En riktig god sommer til alle studenter og gratulerer med fagskoleutdanning!

Etter to år med pandemi kunne vi endelig legge til rette for en flott vitnemålsseremoni. Og mange ønsket å gi studentene en hilsen på en slik høytidelig dag. Les alle hilsener her!
Vitnemålsseremoni

Hilsen fra rektor Kirsti Andresen

Kirsti Andresen

Gratulerer til alle dere studenter som nå med rette kan kalles fagskoleingeniører og fagskolespesialister som dere nå har blitt. Det å feire avgangsstudenter er høytidelig, ærefullt og viktig.

Tenk dere er ferdige!

I nok et slikt spesielt år. Jeg vil heie ekstra på dere – som har fullført en utdanning i en slik krevende tid. Den 12. mars 2020 ble studiehverdagen helt ny. Undervisning i klasserom og kantineprat ble byttet ut med teams og hjemmekontor. Det ble ensomt og rart. Men dere snudde dere rundt og ble digitale i en fart. Dere har vært fleksible, positive og tålmodig. Dagens studenter er modige og tøffe. Takk for ris og ros. Takk for at dere har holdt ut med oss. Og gitt oss en dytt. Takk for at du har vist ansiktet ditt på nett i undervisningen. Da føler også vi oss sett. Det siste halvåret har vi heldigvis hatt muligheten til å møtes fysisk igjen, og det har mange satt pris på.

Vi vet at spennende jobber venter, nye kolleger og mulighet for nye jobber. Og de av dere som går tilbake til tidligere jobb, stiller med høyere kompetanse og muligens mer ansvar og nye roller på arbeidsplassen. Så heldige er det arbeidsliv som får dere som kollega

Dere er etterspurte!

Dere har gjort et godt valg ved å ta en høyere yrkesfaglig utdanning, og kompetansen dere har fått er det stor etterspørsel etter.  Og ifølge NHOs kompetansebarometer er dere vinnerne på arbeidsmarkedet. Det er nemlig profesjonelle yrkesutøvere med fagskoleutdanning arbeidslivet i Norge trenger mest. Vi er imponert over innsatsen dere har lagt ned. Dere er tøffe som tar studier i voksen alder, uansett lengden på studiet. Noen av dere har til og med tatt fire år på deltid ved siden av full jobb! Heldige arbeidsgivere som får dere som ansatte. Dere har virkelig vist at dere kan stå på, har høye ambisjoner og vilje og evne til endring.

Engasjerte studenter!

Mange av dere har til og med engasjert dere utover studiene; i studentutvalgene, gjennomført karrieredager, og bidratt til et ekstra godt studentmiljø. Aktive studenter og samarbeidet med ONF har vært avgjørende for å få vedtatt Lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Dere har bidratt til at fagskoleutdanninger har fått høy status! Det har vært en svært viktig jobb, for dere, for skolen og for samfunnet. Og arbeidslivet er mest fornøyd - de får den kompetansen de etterspør.  Og Husk! Dere blir aldri ferdig utdannet. Et kompetent arbeidsliv er avhengig av livslang læring. En profesjonell yrkesutøver må veksle kontinuerlig mellom verdiskaping og læring. Det kommer stadige behov for påfyll av kompetanse. Følg med på fagskolene – vi utvikler stadig nye studier for arbeidslivet og vi tilbyr videreutdanning. Fagskolen er arbeidslivets kompetanseleverandør, vær bevisst på det videre i deres yrkeskarriere.

Fagskolestudentenes styrke - dere kjenner arbeidslivet!

Mange studenter gruer seg til arbeidslivet fordi de ikke har vært i jobb før – der er deres styrke: dere kjenner arbeidslivet, har vært i jobb og vet hvordan et arbeidsliv fungerer. Dere er nå bare enda mer kompetent. Og det er akkurat det som er styrken til fagskolen: våre kandidater er verdiskapende fra dag 1. For vi vet at dere nå er enda bedre rustet for et arbeidsliv der utvikling og innovasjon er en del av hverdagen, og jeg ønsker dere lykke til. Hele Norge er tjent med profesjonell yrkesutøvelse – det har den største betydningen for et kompetent og konkurransedyktig arbeidsliv. Vi sier på gjensyn! Husk oss når dere trenger videreutdanning, når det diskuteres kompetanse på jobben – kontakt oss. Vi ser dere gjerne igjen!

 

Hilsen fra lærerne ved Martin Bøhler

Martin Bøhler

Gratulerer med gjennomført studium! Gratulerer med en høyere yrkesfaglig utdanning!

Dere har vært studenter gjennom en tid som ble preget av pandemien som rammet oss. Dette har vært både utfordrende og lærerikt for alle. Det har forhåpentligvis gjort dere ennå bedre rustet til et arbeidsliv i forandring, enn det studenter som har gått her før dere ble når de gikk her. Sannsynligvis har dere også blitt mer digitale enn de som har gått her før dere. Og ikke minst tenker dere mer bærekraftig enn de som har gått er før dere.

Dere som mottar vitnemål har vært gjennom forskjellige studieløp

  • Noen har gjennomført et ettårig nettbasert deltidsstudium. 
  • Noen har gjennomført et toårig stedbasert deltidsstudium.
  • Noen har gjennomført et toårig stedbasert heltidsstudium.
  • Noen har gjennomført et fireårig stedbasert deltidstudium.

Felles for alle er at en god del av studiene blir gjennomført digitalt. Vår felles venn Teams. Enten vi vil det eller ikke så har vi blitt mer fleksible i gjennomføringen gjennom den tiden dere har vært studenter på Fagskolen Oslo.

Hva håper vi lærere at dere har med dere ut i arbeidslivet (og selvsagt ut i samfunnet)?

  • Fagkunnskap.
  • At dere kan omsette kunnskapen deres til praktisk arbeid.
  • At dere kan samarbeide med andre, både innenfor samme fagområde, og med andre fagområder.
  • At dere har lært dere å lære. 

Dette med læring er et stort og veldig interessant tema. Det finnes flere definisjoner på læring. Dersom vi benytter snl.no sin beskrivelse er læring definert som en relativt varig ending i opplevelse og adferd som følge av tidligere erfaring. Altså: dersom dere etter å ha fullført deres studium på Fagskolen opplever og handler annerledes nå enn når dere begynte på skolen, så har dere lært noe.

Livslang læring

Kompetansebehovsutvalget (KBU, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet) utga nylig en rapport som sier noe om fremtidens kompetansebehov, og høyere yrkesfaglig utdanning sin rolle. Dette er hyggelig lesing for dere som er fagskoleutdannet. Denne rapporten bør dere lese.

På vegne av lærerne på Fagskolen Oslo si at vi er utrolig stolte av dere studentene. Vi vet at vi treffer på dere ute i arbeidslivet i årene som kommer. Fortsett og gjør oss stolte!

Gratulerer med dagen, og lykke til videre. Og ikke minst, en riktig god sommer!

Hilsen fra næringslivet ved Espen Lynghaug, spesialrådgiver utdanning og kompetansepolitikk, NHO

Gratulerer med dagen og med fullført utdanning. På vegne av NHO er jeg særlig glad for at dere har valgt en fagskoleutdanning, og jeg skal si litt om hvorfor. Norsk arbeidsliv går så det griner! Arbeidsledigheten er på under 3%, og det er 100 000 ledige jobber som skal fylles i år. I dag, post korona, og med krig i Europa, er det i Norge stor etterspørsel etter kvalifiserte mennesker som kan starte rett i arbeid etter fullført utdanning. Vi er kommet i den situasjon at det på nesten alle områder i samfunnet ikke finnes nok folk og folk med rett kompetanse for oppgavene.

Stort behov for fagskoleutdanning

NHOs kompetansebarometer viser at nesten syv av 10 bedrifter ikke får tak i folk med rett kompetanse. Bedriftene svarer i undersøkelsen at de kan risikere å miste oppdrag fordi det ikke er mulig å gå ta i folk. Bedriftene kan heller ikke øke sin produksjon, og de mister forretningsmuligheter. Det er i tillegg færre fra utlandet som kommer til Norge for øyeblikket, og det gjør ikke situasjonen bedre for bedriftene.

Det finnes ingen raske løsninger som vil dekke kompetansebehovet en gang for alle. I dag regner man med at halveringstiden på kompetanse i arbeidslivet er 4 til 5 år, tidligere var det kun i de mer kunnskapsintensive næringene hvor kompetanse gikk så raskt ut på dato, nå gjelder det alle næringer. Livslang læring, og det å ta mer utdanning mens man er i arbeid, vil derfor være et stadig mer sentralt element i å dekke bedriftenes behov for kompetanse, og der vil Fagskolene få en stadig viktigere rolle.

Dere får i dag vitnemål for gjennomført utdanning ved Fagskolen Oslo. Dere har gjennom tiden ved fagskolen opparbeidet dere en kunnskap og kompetanse som er svært etterspurt i arbeidslivet.  Sammen med den tidligere erfaring og utdanning dere har, har dere nå en samlet kompetanse som er vanskelig å slå. Fagskoleutdannede har faktisk i dag det utdanningsnivået det er størst etterspørsel etter i samfunnet. Aller mest i privat sektor, men offentlig sektor kommer ikke langt etter.

Bærekraft og kompetanse

Bærekraft og det grønne skiftet nevnes i alle sammenhenger for tiden. Kanskje så ofte at noen allerede føler at noe av meningen har falt ut, før vi har kommet ordentlig i gang med endringene som er nødvendige.

Alle sektorer i samfunnet må bidra, og det behøves kompetanse. Jeg vet at uansett hvilken retning dere har gått her på fagskolen har dere i denne sammenhengen med dere svært relevant utdanning og kunnskap. Offentlig og privat sektor må dra lasset sammen. Det vil være vekselvirkningen mellom de krav det offentlige setter, og arbeidslivets evne til å finne gode og smarte løsninger, som vil hjelpe oss til målet.

Det er for eksempel smarte løsninger som digitalisering og gjenbruk av informasjon, BIM-modeller for bygging og drift, gjenbruk av bygninger og av alle typer materialer, og mindre bruk av nye materialer som vil bli den nye hverdagen.

Vi må begynne å reparere igjen og ikke bare bytte ut, hvilket vi ikke har gjort i stort monn siden 70-tallet. Det vil si at vi på mange måter må gjenoppfinne det samfunnet vi en gang hadde, som ikke sløste med ressursene fordi samfunnet, etter dagens målestokk, var fattig. Kanskje vil ordet nøysomhet få sin renessanse? Å være nøysom var en gang en dyd av nødvendighet, når vi hadde lite. Nå har vi alt for mye, så mye at vi kneler under vekten og konsekvensene av våre valg. Mon tro om ikke nøysomhet atter er blitt en dyd av nødvendighet?

Norge har omtrent 12 tusen milliarder kroner på bok i oljefondet, og vi er et rikt land.  Men selv om vi er rike, kan vi ikke lene oss på det når vi nå må finne løsninger for den grønne omstillingen. Vi må bruke alle den kunnskap og praktiske ferdigheter vi kan stable på bena for å finne løsninger som løser klimaproblemet, samtidig som disse løsningen skal være lønnsomme for samfunnet og bedriftene. 

Det vi kan bidra til med pengene er å ha de beste utdanningene, men det er dere som skal være med å utgjøre forskjellen mellom å klare denne omstillingen å ikke klare den. Det er den kombinasjonen dere har, med god kunnskap og praktiske ferdigheter, og de rette holdningene som setter dere i stand til å løse problemer på en praktisk og fornuftig måte, og som vil gi dere en stor konkurransefordel i arbeidslivet.

Lykke til som fagskoleutdannet

Jeg ønsker dere lykke til som fagskoleutdannet. Noen av dere står i fag med sterke fag- og håndverkstradisjoner, andre i fag som er av nyere dato. Nå er det også ditt ansvar å forvalte fagets tradisjoner, å ta vare på det beste, å forkaste det som ikke fungerer lenger og å bli med på å utvikle faget ditt videre. Jeg ønsker dere alle lykke til med dette.

Hilsen fra næringslivet ved Daniel Kjørberg Siraj, administrerende direktør i OBOS

Gratulerer med dagen. Dere kan i dag motta beviset på enda et fullført steg i kompetansebyggingen på livets læringsreise.

Som konsernsjef i OBOS, styremedlem i Veidekke, Norges største entreprenør og styreleder i Construction City så er noe av det som står øverst på min agenda hvordan byggenæringen skal bli fremtidens vinnernæring. 

Vi har mål om effektivitet og lønnsomhet, bærekraft og det å få tak i de beste hodene. 

Konkurrentene våre fremover er bransjer som nå kapitaliserer på høye energipriser, grønne skifter og digitalisering. Men som leverandører av viktig velferd, kritisk infrastruktur og helt grunnleggende grep for å møte Norges klimamål siden bygningssektoren, ny og eksisterende står for en vesentlig del av klimafotavtrykket, må vi ta vår plass. 

Vi trenger dere

Da trenger vi faktisk at flere gjør som dere - velger en karriere i byggenæringen, velger å ta ett steg videre og bygge formell kompetanse for å kunne være forberedt på å ta nye roller. For det er dyktige mennesker som avgjør om vi lykkes. Vi går inn i en krevende tid i vår næring. Det betyr imidlertid at vi trenger mer kompetanse og ikke mindre kompetanse. 

Flere jenter

Det betyr også at vi fremover må få fatt i flere jenter til vår bransje. Vi kan ikke være stolte over bare å ha 50% av befolkningsgrunnlaget å rekruttere fra. 

Obos-stipend

Men i dag skal vi først og fremst feire dere som er her i dag. Dette er deres dag. Gratulerer så mye med dagen. For å vise at vi verdsetter dette har vi i Obos bestemt oss for å dele ut et nytt stipend knyttet til studiene på Fagskolen. 

Foto: Fagskolen Oslo. 

Bildetekst: Overrekkelse av pris til Fagskolens studentbedrift.

 

Vi ønsker alle studenter og lærere en riktig god sommer!