Elkraft studenter presenterer hovedprosjekter

Ingeniørstudentene på Elkraft avslutter sitt studium gjennom et omfattende hovedprosjekt. Det gir muligheter for fordypning, kreativitet og nytenkning innenfor aktuelle temaene for å løse problemstillinger som reflekterer kunnskap om teknologi og faglig ledelse.
Hovedprosjekt

Mange prosjektgrupper presenterte hovedprosjektene med spennende ideer og faglig gode løsninger på aktuelle problemstillinger. Gruppen bestående av Daniel Hovland, Roger Fischer Jensen, Christopher Martinsen og Anders Gulliksen Nygård presentere sine ideer på en troverdig og profesjonell måte. Prosjektet  deres omhandler prosjektering og bruk av energilagring for å oppnå Oslo kommunes nullutslippskrav på bygge- og anleggsplasser, og hvordan dette kan utføres ved utbygging av høydebassenget i området Holmenkollen/ Voksenåsen. 

Tett samarbeid med arbeidslivet

Hovedprosjektet kobles til relevant prosjekt i virksomhet innen energi og/eller elinstallasjon og/eller ekom og faglig ledelse integrert. Studentene velger tema, utformer prosjektmål og problemstillinger som omfatter ett eller flere fordypningsemner. Dette gjøres i samarbeide med ekstern veileder.

Hodeprosjekt

Med basis i studiet, planlegger, gjennomfører og dokumentere studentene et problemorientert prosjekt i samarbeid med en oppdragsgiver, og kjenne til ledelsesutfordringene knyttet til en prosjektprosess. Studentene deltar i teamarbeid og bruker prosjektarbeid som metode og kunne planlegge, styre/lede, kommunisere og presentere resultatet. Studenten jobber ut fra oppdrag fra virksomheter for å utvikle og dokumentere produkter, produksjonsprosesser eller tjenester. Hovedprosjektet er svært spennende og utfordrende fordi studenten bruker erfaringer, kunnskaper og anvender kompetanse i konkrete problemstillinger.