Den digitale fagarbeider

Bilde
Digital fagarbeider 2

Den digitale fagarbeider (bransjeprogrammet) er et offentlig finansiert tilbud om kortere utdanninger for fagarbeidere på fagskolen.
Målet er å etablere attraktive, korte og spissede utdanninger for å sikre konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv.
Endringer i arbeidslivet gjør at bedriftene og medarbeiderne trenger faglig påfyll raskere enn tidligere. Mange trenger kortere og mer spissede utdanninger som et alternativ til hele fagskoleutdanninger.

 

Samlingene vil gå fra mandag til onsdag i alle modulene.

 

For mer informasjon ta kontakt med:

Lasse Kristensen
tlf: 97014024
e-post: lasse.kristensen@osloskolen.no

 

Der er lokalt opptak på Den digitale fagarbeider