Construction Science: Hvordan gjøre byggeplassen mer digital?

Det var full brakke på fagskolen da Construction City Cluster var på besøk for å høre om hvordan byggeplassen kan bli mer effektiv og digital. Dette arrangementet er en del av en ny arrangementsserie der næringsklyngen Construction city utfordrer kunnskapsinstitusjonene i klyngen til å vise frem det nyeste innen forskning og utdanning.
Bilde
Construction Science

Foto: Fagskolen Oslo

Utviklingen innen BAE bransjen skjer med stormskritt. Skal vi klare å gjennomføre det grønne skifte og effektivisere byggeprosesser er digital kompetanse avgjørende. Hele verdikjeden må digitaliseres og fagarbeideren på byggeplassen er helt sentral for å få til denne omstillingen.

Deltakere CS

Foto: Fagskolen Oslo

Fagskolen har inngått samarbeidsavtale med AF Gruppen, Construction City Cluster og VVS Norge om gjennomføring av studiet Den Digitale Fagarbeider som en del av Industrifagskolen. Formålet er å sikre omstillingen og ny kompetanse for fagarbeidere.

Tidligere student

Foto: Fagskolen Oslo

Sonja Pedersen (til høyre) er ingeniør for drift og vedlikehold Aker sykehus, eiendom Oslo sykehusservice og ved Oslo universitetssykehus HF er tidligere student på studiet Den digitale fagarbeider. Hun fortalte om nytteverdien av å gjennomføre studiet for bedre innsikt og forståelse.

Industrifagskolen

Industrifagskolen, som er endel av Fagskolen Oslo, har fått penger fra myndighetene til å skreddersy utdanning til fagarbeidere på byggeplass innen digitalisering. Vi kan derfor tilby alle klyngens medlemmer gratis utdanning gjennom studiet Den digitale fagarbeider. Studiet er utviklet med flere av medlemmene i klyngen så vi vet at den er svært relevant.

Og det beste: studiet er gratis og kan kombineres med jobb

Enda mulig å melde seg på studiet Den digitale fagarbeider. Informasjon og påmelding finner dere HER.