Bygg kompetanse nå. Bli kvalifisert for restart i næringslivet.

BIM Anlegg Infrastruktur: Nytt digitalt studietilbud.
Utviklet i samarbeid med anleggsbransjen.
BIM anlegg infrastruktur

Full satsing på vei og på bane i Norge de kommende årene. Et studietilbud rettet mot den digitale satsingen.

  • Kan tiden være inne for kompetansebygging for å bli enda mer konkurransedyktig?
  • Kan tiden være inn for å tilby dyktige fagarbeidere spesialkompetanse?
  • Kan tiden være inne for å investere i dyktige fagarbeidere for å bevare riktig kompetanse i virksomheten?

Fagskolen i Oslo setter i gang en etterlengtet BIM-utdanning for fagarbeidere innen anleggsbransjen, men trenger flere søkere.

- Hiv dere på og søk, sier David Bakken, primus motor og ansvarlig for BIM-AI-studiet. Vi kan garantere et lærerikt år der vanlig skolemetodikk er feid vekk og det meste dreier seg om praksislæring, instruksjonslæring, faglige diskusjoner og tverrfaglige prosjekter.

Bilde: Ingolf Sundfør og David Bakken, BIM-teamet Fagskolen. Foto: Fagskolen Oslo.

Har du lyst på en spennende hverdag hvor din yrkesstolthet som fagarbeider ligger til grunn er dette fremtiden for deg. Våre BIM-teknikere blir sett på som selve «poteten» i implementering av digitale prosesser og verktøyet for bedriftene. Vi prater ikke om det. Vi gjør det!

Hvordan starter jeg på studiet?

Du søker på studiet på Samordna opptak. Fristen er 15. april. Mer info HER.

Opptakskrav

Du må ha fagbrev innen bygg- og anleggsfag. Mangler du fagbrev, men har praksis, kan du realkompetansevurderes. Ta kontakt med fagskolen.

David Bakken er også hovedansvarlig for bransjeprogrammet «Digital Fagarbeider» der  fagarbeidere rett fra byggeplassen får innføring i den nyeste og mest anvendelige digitale metodikken.

-Å bli god på metoder og øve i praksis er kjennetegnet på god undervisning, sier Bakken entusiastisk. Dette er også det vi vektlegger i BIM-AI-studiet.

Fra samling på Den digitale fagarbeider

Bilde: Samling for bransjeprogrammet Den digitale fagarbeider. Foto: Lasse Kristensen.

En samlet næring mener BIM AI-utdanningen er viktig.

Veidekke:

Eirik Kristensen, Johan Selmar, Leif Øyvind Hagen som utgjør en kjerne i BIM-teamet i Veidekke har gitt sin enstemmige tilslutning til at det trengs en BIM AI-utdanning.

- Folk på anlegg trenger å bli mer kreative på måter å gjøre ting på. Disse må bli «Tech-geeks» som kan utfordre etablerte sannheter, sier Veidekkes BIM-gruppe.

Norconsult:

I Norconsult uttaler BIM-leder konsert Torkil Håheim Kind:

Norconsult sin felles enighet er at BIM-tekniker utdannelsen ved Fagskolene har en uvurderlig verdi og vil mette et behov for rådgivere, oppdragsgiver og entreprenører. Ved eventuelt et slik studie innenfor BIM anlegg, så har vi et ønske om å ansette studenter som har fullført dette. Med dette nevnt så vil vi melde om behov for BIM-AI, og vil gjerne bidra med forelesninger og bedriftsbesøk.

AF anlegg:

AFs fagsjef VDC, AF anlegg, Inge Handagard uttaler:

- Jeg vil med dette bekrefte et skrikende behov for digital kompetanse innenfor anlegg. For at bransjen skal være i stand til å imøtekomme de kravene offentlige byggherrer nå stiller i sine prosjekter, er vi avhengig av personer med digital kompetanse, som også forstår de utførende fagene.

Helt konkret mener jeg at en BIM-teknikerutdanning med fokus på anlegg vil være helt nødvendig for å kunne fylle kompetansegapet som i dag er mellom BIM og prosjektering/stikning/geomatikk innenfor anlegg.

AF gruppen anlegg vei

Bilde: Besøk hos AF gruppen. Foto: Fagskolen Oslo.

Utdanning som virker

BIM-AI bygger på velprøvde metoder til den eksisterende BIM-utdanningen på Fagskolen som har gjort at kull etter kull har gått rett ut i næringslivet. Fagskolens uformelle motto: «Utdanning som virker» er noe BIM-studentene har fått vise i praksis. Teamleder Ingolf Sundfør sier med et smil:

- Når BIM-studentene er på praksisutplassering, skjer det som oftest at de kan mer digital metodikk enn de firmaene de kommer til og er en ressurs for firmaet i de to ukene utplasseringa varer, ikke kun som en aspirant eller lærling, men som en veileder.

Mathias Engeseth, 25 år fra Ørsta, har fagbrev som elektriker og er nå fagskolestudent på BIM-installasjon på Fagskolen i Oslo.

Bilde: Mathias Engeseth, student BIM. Foto: Lars-Ludvig Røed

Lærerne er veldig flinke, de kan faget sitt. Det er et tverrfaglig læringsmiljø, og vi lærer av hverandre, sier Mathias Engeseth.

Du kan lese mer i intervju med Mathias Engeseth HER.

Fakta om studiet:

BIM-AI er et praktisk rettet studie som tar for seg bruken av teknologien og prosessene som finnes for anlegg- og infrastrukturprosjektene i dagens byggeprosjekter. Gjennom året vil studentene lære temaer som generell digital kompetanse, grunnleggende modelleringskompetanse, dataflyt mellom instrumenter og modelleringsprogrammer, samt opplæring i bruken av datainnsamlingsverktøy for bransjen. Skanning, bruk av landmålingsinstrumenter og droner er metodikk som er etterspurt. Papirløse byggeprosjekter der de digitale modellene er grunnlaget for produksjon krever ny kompetanse. BIM-AI legger til rette for bruk av modeller fra A-Å, og dette er allerede hverdagen for BIM-teknikere i bransjen. BIM-AI har en praktisk innretning på opplæring i flere av de mest anerkjente programmene som store deler av næringen bruker, herunder Gemini og Novapoint.

BIM-AI-skoleåret vil være delt inn i ulike faser med fokus på ulike temaer. Året starter med grunnleggende digitale modelleringsferdigheter. Her skal vi se på programmer som SketchUp, Revit, Infraworks og Gemini. I denne delen av studiet vil vi legge til rette for å få en forståelse av digitale verktøy. Vi fokuserer på utarbeidelse av 3D-modeller med tilhørende informasjon og samarbeid på tvers av våre andre BIM-linjer. Som BIM-AI-student lærer du å ta i bruk underlag og datainnsamlinger fra terreng og grunn og bearbeide dette til planer og prosjektunderlag. Spuntplaner, massehåndtering og byggegroper er typiske arbeidsoppgaver vi legger vekt på i denne perioden.

I den neste fasen av studiet vil detaljering og modellering være sentralt.  Da det vil være naturlig å se på arealplanlegging i 3d for å lage detaljrike modeller av infrastruktur for et arealområde. I denne perioden vil du som student kunne spesialisere deg mer på interesseområder knyttet til din egen fagbakgrunn.

Modellkontroll og samhandling er den tredje prosjektfasen i BIM-AI-studiet. Her vi du som student ha fokus på det å kontrollere modeller og drive tverrfaglig prosjekteringsarbeid med andre involverte fagfelt i samme prosjekt. Du lærer involverende planlegging og samhandling hvor modellen står i sentrum i praksis gjennom prosjekter og øvelser. Styringsdokumenter, samhandlingsmetoder og kommunikasjon gir deg som student en unik læringsprosess.

Informasjonsberikelse, høsting og tilrettelegging er tema for vår fjerde periode. Da er det fokus på tilrettelegging for maskinstyring, målebøker, papir/tegningsløse prosjektplattformer, visuell informasjonsuthenting fra prosjektservere samt å tilføre riktige data for formålet. 

Det å kunne bruke dataen som er prosjektert i instrumenter og verktøy underveis i prosjektene er både spennende og interessant. Kreativitet, testing og løsningsorientering er noen av ferdighetene som blir satt på prøve her og i hele studieåret i BIM-AI.