Bransjeprogram:Er du frisør? Sats på kompetanse nå

Fagskolen Oslo samarbeider med Fagforbundet Frisørenes fagforening og Norske Frisør- og velværebedrifter og tilbyr gratis studium i Veiledning av instruktører – med ansvar for opplæring i bedrift. Benytt muligheten til å heve kompetansen din nå.
Bransjeprogrammet frisør

Spesialisering i veiledning for instruktører og faglige ledere

Gjør en karriere innenfor opplæring i virksomhet gjennom skolering i veiledning for å utvikle spisskompetanse som instruktør eller faglig leder. Det gjør deg og virksomheten ettertraktet, øker omdømmet og sikrer god rekruttering av lærlinger. En formalisert veilederopplæring gir deg en mer interessant arbeidshverdag i større opplevelse av mestring i rollen din som instruktør eller faglig leder og oppnå viktig generell kommunikasjonskompetanse.

Frisørforbundet

Frisørbransjen ser betydningen av å bygge kompetanse innenfor veiledning av lærlinger med tanke på at virksomhetene skal bli enda bedre til å ta imot lærlinger og gjennomføre best mulig opplæringsløp. Studiet gir mer kompetente veiledere som vil styrke virksomhetenes evne til å opprette lærlingeplasser, samt øke kvaliteten på opplæringen.

Frisør og velvære

Studér hvor du vil - nettbasert opplæring

Dette studiet er en formalisert veilederopplæring der sentrale læringsutbytter om roller og oppgaver, om læreplanverket og om veiledning i praksis. Gjennom nettbaserte forelesninger, gruppearbeid, øvelser og hjemmeoppgaver lærer studentene veiledning som pedagogisk metode i teori og praksis. Du får innsikt i didaktiske verktøy for læring i praksisfeltet. Det er veiledningsmetodikk som skaper grunnlaget for kompetanseutviklingen.

Fakta om studiet

Søknadsfrist: Fortløpende. Søknadsskjema til høyre på siden.

Veiledning av lærlinger for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift

(30 studiepoeng)

Oppstart

Tirsdag 8.09.2020

Studiedager (med forbehold om endringer):

 • Tirsdag 08.09
 • Onsdag 09.09
 • Torsdag 17.09
 • Tirsdag  22.09
 • Onsdag 23.09
 • Onsdag 21.10
 • Torsdag 22.10
 • Tirsdag 27.10
 • Onsdag 28.10
 • Tirsdag 3.11
 • Onsdag 4.11
 • Mandag 16.11
 • Mandag 23.11
 • Tirsdag 24.11
 • Tirsdag 8.12

Datoer for vår 2021 kommer

Modul 1 (høst 20)

Veileders rolle og oppgaver (6 studiepoeng)

Modul 2 (høst 20)

Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon (6 studiepoeng)

Modul 3 (vår 21)

Veiledning i praksis (8 studiepoeng)

Modul 4 (vår 21)

Faglig fordypning og eksamen (10 studiepoeng)

Studiemodell: Nettbasert.

NB! Onsdag 02.09. kl. 12.00 til 16.00 er det tilbud om studieteknikk og digitale verktøy.

Tidligere studenter er svært fornøyde

"Har fått gode tilbakemeldinger både fra mine ledere og medarbeidere på pedagogisk utbytte etter endt opplæringsløp på fagskolen."                 

Hele studiet eller deler av studiet

Du kan velge om du vil ta hele studiet eller enkeltmoduler. Studiet gir totalt 30 studiepoeng og er godkjent hos NOKUT.

 • Spørsmål til faglærer:
  Kontakt - Heidi Selvaag
  Mobil - 90839528
  Epost - hesea018@osloskolen.no